Takanebacken

Takanebackens vindpark är belägen i Österbotten i Malax kommun. Vindparken har färdigställts och tagits i drift under hösten 2022.  Parken har byggts på marknadsvillkor utan statligt stöd. I projketområdet har byggts fem Nordex N163 5,7 MW vindkraftverk med en navhöjd på 148m.

Elen som produceras av vindkraftsparken tas via en jordkabel till Brändskogens transformatorstation, där den ansluts till stamnätet.

Vindkraftparken köptes av klimaVest-fonden, en impact-fond i vilken enskilda investerare kan investera i till exempel förnybara energikällor och som har en bevisad inverkan på CO2-reduktionen. Commerz Real, ett dotterbolag till Commerzbank, Tysklands näst största börsnoterade bank, var rådgivare åt klimaVest och ledde förvärvsprocessen för vindkraftparken. Commerz Real förvaltar för närvarande över 50 solkraftverk och över 40 vindkraftsparker i Tyskland och Europa genom sina investeringsfonder inom gruppen, med en sammanlagd nominell effekt på cirka 1,5 GW.

Energiequelle tar över den operativa ledningen av vindkraftsparken i Takanebacken och fortsätter att vara den affärspartner som de lokala invånarna och andra partner kan kontakta i frågor gällande vindkraftparken. Nordex Finland Oy, med vilken ett 35-årigt underhållsavtal har ingåtts, kommer att ansvara för underhållet av turbinerna.

Takanebackens vindkraftspark består allt som allt av fem vindkraftsverk. Det är den tredje vindkraftsparken i Malax kommun i Österbotten och byggdes 25 kilometer söder om kommunens centrum. Energin som produceras från vindkraftsparken kommer att kunna förse cirka 18 000 hushåll med el per år. Vindkraftparken har en total kapacitet på 28,5 MW. Turbintillverkaren Nordex har levererat turbinerna av typen N163/5.7, vilka lämpar sig bra för det finska klimatet.

Öppnandet av Takanebackens vindkraftpark


Lördagen den 10 juni 2023 hölls öppningsceremonin för vindkraftsparken Takanebacken i Malax kommun. Den soliga öppningsdagen besöktes av mer än 250 gäster, däribland Michael Raschemann, verkställande direktör och ägare av Energiequelle Gruppen, Nils Borstelmann, verkställande direktör för Energiequelle Finland, Mikko Ollikainen, ordförande för Malax kommunfullmäktige och riksdagsledamot, och Jenny Malmsten, kommundirektör i Malax kommun.

Titta på videon nedan för att se stämningen under dagen! I programmet ingick lunch, en rundtur i vindkraft, utlottning av solpaneler och aktiviteter för de yngsta familjemedlemmarna. Öppningsdagen kulminerade med en kväll med vindkraftsdans, med Fredrik Furu och det lokala bluesrockbandet T & The Teasers. Hela evenemanget arrangerades i samarbete med de lokala föreningarna Åminne Folkpark och Malax IF. 

YouTube

Lataamalla videon hyväksyt YouTuben tietosuojakäytännön.
Lue lisää

Lataa video

Takanebacken

Takanebackenin tuulivoimapuisto sijaitsee Maalahden kunnassa Pohjanmaalla. Tuulipuisto on valmistunut ja otettu käyttöön vuoden 2022 lopulla ja on toteutettu markkinaehtoisesti, kokonaan ilman valtion tukea.

Takanebackeniin on rakennettu viisi Nordex N163 5.7 MW -mallin tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on 148m.

Tuulivoimapuistossa tuotettava sähkö viedään maakaapelia pitkin Brändskogenin sähköasemalle, jossa se liitetään valtakunnan sähköverkkoon.

Hankkeen valmistuttua Takanebackenin tuulipuisto ostettiin osaksi KlimaVest -nimistä vaikuttavuusrahastoa. Rahaston kautta myös yksittäiset sijoittajat voivat sijoittaa esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin ja kohteisiin, joilla on todennettavissa oleva vaikutus hiilidioksidipäästöjen (CO2) vähentämisessä. Investoinnissa KlimaVestin neuvonantajana toimi Commerz Real, joka johti tuulipuiston hankintaprosessia. Commerz Real on Saksan toiseksi suurimman pörssinoteeratun pankin Commerzbankin omistama tytäryhtiö. Commerz Real hallinnoi tällä hetkellä pankkikonsernin sijoitusrahastojen kautta yli 50 aurinkovoimalaa ja yli 40 tuulipuistosta Saksassa sekä Euroopassa, joiden nimellisteho on yhteensä noin 1500 megawattia.

Energiequellen työ Maalahdessa jatkuu vielä Takanebackenin tuulipuiston valmistuttua, sillä yhtiö ottaa jatkossa hoitaakseen voimaloiden käytännön operoinnin ja niin kuntalaiset kuin muutkin yhteistyökumppanit voivat jatkossakin olla yhteydessä Energiequelleen tuulipuistoon liittyvissä asioissa. Voimaloiden huollosta vastaa Nordex Finland Oy, jonka kanssa on tehty 35 vuoden huoltosopimus.

Takanebackenin tuulipuisto on yhteensä viiden tuulivoimalan kokonaisuus. Kyseessä on Pohjanmaalla sijaitsevan Maalahden kunnan kolmas tuulipuisto, ja se rakennettiin 25 kilometriä kunnan keskustan eteläpuolelle. Tuulipuisto tuottaa jatkossa vuosittain energiaa noin 18 000 kotitaloudelle. Tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on 28,5 MW ja voimalat ovat Nordexin N163/5.7 -tyypin tuulivoimaloita, jotka ovat Suomen ilmastoon soveltuvia.

Takanebackenin tuulipuiston avajaiset 

Takanebackenin tuulipuiston avajaiset järjestettiin lauantaina 10. kesäkuuta 2023 Maalahden kunnassa. Aurinkoiseen avajaispäivään saapui yli 250 vierasta, ja tuulipuistoa avaamassa olivat niin Energiequelle konsernin toimitusjohtaja ja omistaja Michael Raschemann, Energiequelle Oy toimitusjohtaja Nils Borstelmann, Maalahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Mikko Ollikainen sekä Maalahden kunnanjohtaja Jenny Malmsten.

Katso oheisesta videosta päivän tunnelmia! Ohjelmassa oli tarjolla lounasta, tutustumista tuulivoimaan, aurinkopaneelien arvontaa kuin ohjelmaa perheen pienimmillekin. Avajaispäivän kruunasi illasta Tuulivoimatanssit, jossa esiintyi Fredrik Furu sekä paikallinen blue-rock bändi T & The Teasers. Koko tapahtuma järjestettiin yhteistyössä paikallisten yhdistysten Åminne Folkparkin ja Malax IF kanssa.

 

© Maanmittauslaitos

Yhteyshenkilöt/Kontakt

Mikko Salmi
Operatiivinen johtaja

Puh. +358 (0)44 280 7988
salmi@energiequelle.fi

Atte Lohman
Hankekehitysjohtaja

Puh. +358 (0)44 721 0025
lohman@energiequelle.fi

Andreas Högnabba
Rakennuttamisjohtaja

Puh. +358 (0)44 493 6643
hognabba@energiequelle.fi

Tuulivoimalan malli
Vindkraftverks modell
Nordex

Teho
Effekten

Sähköä vuosittain n.
Elproduktion årligen för ca.

CO₂-säästöjä n.
CO₂-besparing ca.

N 163

MW / voimala
MW / vindkraftverk

kotitalouden tarpeisiin
hushåll

t / vuosi
t / år

Lähteet: Energiequelle, Adatum Oy – Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011, Suomen Tuulivoimayhdistys

Aikataulu

 • Syyskuu 2017: Osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa
 • Marraskuu 2017: Voimaloiden rakennusluvat myönnettiin
 • Maaliskuu 2020: Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen
 • Huhtikuu 2020: Hankkeen kaava ja rakennusluvat tulivat lainvoimaisiksi
 • Kesä 2021: Rakennustöiden aloitus
 • Vuodenvaihde 2021-22: Perustukset valettu
 • Kesä 2022: Voimaloiden pystytykset
 • Syksy 2022: Voimaloiden käyttöönotto
 • Vuodenvaihde 2022: Voimalat valmiit
 • Kesä 2023: Tuulipuiston avajaiset

 

Tidtabell

 • September 2017: Delgeneralplanen godkändes av kommunfullmäktige
 • November 2017: Byggloven för vindkraftverken beviljades
 • Mars 2020: Vasa förvaltningsdomstol förkastade besvären mot delgeneralplanen
 • April 2020: Delgeneralplanen och byggloven för projektet har fått laga kraft
 • Sommaren 2021: Byggnadsarbetet har inletts
 • Årsskiftet 2021-22: Fundamenten gjutna
 • Sommaren 2022: Monteringen av kraftverken

 • Hösten 2022: Driftsättande av kraftverken

 • Jul 2022: Vindkraftsparken klar
 • Sommaren 2023: öppnandet av vindkraftsparken

Usein kysyttyä tuulivoimasta

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n tuottamasta ”Kysymyksiä tuulivoimasta” –esitteestä löydät vastauksia yleisimpiin tuulivoimasta esitettyihin kysymyksiin.

Vanliga frågor om vindkraft

Finska vindkraftföreningens broschyr ”Frågor om vindkraft” ger svar på de vanligaste förekommande frågorna om vindkraft.

Tietoa meistä

Energiequelle on suunnitellut ja toteuttanut tuulivoimahankkeita jo vuodesta 1997. Yritys työllistää tällä hetkellä yli 450 ilmastonmuutoksen torjumiseen sitoutunutta työntekijää Suomessa, Saksassa, Ranskassa sekä Puolassa.

Yrityksemme tavoitteena on, että ihmisten olisi tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää luonnon omia, ehtymättömiä energialähteitä enenevissä määrin, sillä tuulta, aurinkoa ja biomassaa on kaikkialla. Kehitämme kestäviä, tarpeeseen perustuvia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa juuri siellä, missä niitä tarvitaan. Uusiutuvat energiat edistävät maailmanlaajuisesti parempaa ja ympäristöä säästävää tulevaisuutta.

Henkilökohtainen – innovatiivinen – luotettava

Lisätietoja yrityksestä löydät täältä.

Yhteydenottolomake

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kiitos palautteestasi!

  Olen lukenut tietosuojakäytännön

  Kontakt

   Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

   T +49 33769 871 0

   Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

   Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

   To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
   Google reCAPTCHA privacy policy

   Load Google reCAPTCHA

    To contact us via phone, use the following number:

    T +49 33769 871 0

    Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

    I have read the privacy policy

    To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
    Google reCAPTCHA privacy policy

    Load Google reCAPTCHA

     Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

     T +49 33769 871 0

     Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

     J'ai lu et compris la politique de confidentialité.

     To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
     Google reCAPTCHA privacy policy

     Load Google reCAPTCHA

      Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

      Puh. +358 (0)44 974 1482

      Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

      Olen lukenut tietosuojakäytännön.

      To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
      Google reCAPTCHA privacy policy

      Load Google reCAPTCHA

       Aby skontaktować się z nami telefonicznie, należy zadzwonić na poniższy numer.

       T +48 451 613 689

       Zachęcamy również do kontaktu poprzez nasz formularz. Cieszymy się, że możemy być do Państwa dyspozycji, odpiszemy najszybciej jak to możliwe.

       Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.