Takanebacken

Takanebackenin tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Maalahden kunnassa Pohjanmaalla. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet kesällä 2021.

Hankealueelle rakennetaan viisi Nordex N163 5.7 MW -mallin tuulivoimalaa, joiden on tarkoitus aloittaa sähköntuotanto vuoden 2022 loppupuoliskolla. Takanebackenin tuulivoimapuisto toteutetaan markkinaehtoisesti, kokonaan ilman valtion tukea.

Olemassa olevien metsäautoteiden vahvistaminen ja uusien teiden rakentaminen on saatu valmiiksi. Kaikkien viiden voimalan perustukset on valettu ja ne ovat valmiina voimaloita varten. Myös voimaloiden väliset maakaapelit sekä hankealueelta sähköasemalle johtava ulkoinen maakaapeli on saatu asennettua. Tuulivoimapuistossa tuotettava sähkö viedään maakaapelia pitkin Brändskogenin sähköasemalle, jossa se liitetään valtakunnan sähköverkkoon.

Voimaloiden osia aletaan kuljetettaa alueelle keväällä 2022. Voimaloiden osat laivataan ensin Vaasan satamaan, josta ne kuljetetaan erikoiskuljetuksina hankealueelle. Voimalat pystytetään ja otetaan käyttöön kesän ja syksyn 2022 aikana.

Takanebackens vindpark är belägen i Österbotten i Malax kommun. Byggnadsarbetet har inletts under sommaren 2021.

I projketområdet byggs fem Nordex N163 5,7 MW vindkraftverk, av senaste modell. Vindparken är planerad att sättas i produktion under andra halvan av 2022. Parken byggs på marknadsvillkor utan statligt stöd.

Förstärkningen av befintliga skogsvägar och byggandet av nya vägar har slutförts. Grunderna till alla fem kraftverken är gjutna. Jordkablarna mellan kraftverken och den externa jordkabeln som leder från projektområdet till transformatorstationen har också installerats. Elen som produceras av vindkraftsparken tas via en jordkabel till Brändskogens transformatorstation, där den ansluts till stamnätet.

Vindkraftverkens delar skeppas till Vasa hamn och vidare som specialtransporter till projektområdet under våren och sommaren 2022.  Monteringen och driftsättande av kraftverken sker under sommaren och hösten 2022.

© Maanmittauslaitos

Yhteyshenkilöt

Atte Lohman
Hankekehitysjohtaja

Puh. +358 (0) 50 412 0392
lohman@energiequelle.fi

Andreas Högnabba
Rakennuttamispäällikkö

Puh. +358 (0)44 493 6643
hognabba@energiequelle.fi

Tuulivoimalan malli
Vindkraftverks modell
Nordex

Teho
Effekten

Sähköä vuosittain n.
Elproduktion årligen för ca.

CO₂-säästöjä n.
CO₂-besparing ca.

N 163

MW / voimala
MW / vindkraftverk

kotitalouden tarpeisiin
hushåll

t / vuosi
t / år

Lähteet: Energiequelle, Adatum Oy – Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011, Suomen Tuulivoimayhdistys

Aikataulu

 • Syyskuu 2017: Osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa
 • Marraskuu 2017: Voimaloiden rakennusluvat myönnettiin
 • Maaliskuu 2020: Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen
 • Huhtikuu 2020: Hankkeen kaava ja rakennusluvat tulivat lainvoimaisiksi
 • Kesä 2021: Rakennustöiden aloitus
 • Vuodenvaihde 2021-22: Perustukset valettu

 

Tidtabell

 • September 2017: Delgeneralplanen godkändes av kommunfullmäktige
 • November 2017: Byggloven för vindkraftverken beviljades
 • Mars 2020: Vasa förvaltningsdomstol förkastade besvären mot delgeneralplanen
 • April 2020: Delgeneralplanen och byggloven för projektet har fått laga kraft
 • Sommaren 2021: Byggnadsarbetet har inletts
 • Årsskiftet 2021-22: Fundamenten gjutna

Usein kysyttyä tuulivoimasta

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n tuottamasta ”Kysymyksiä tuulivoimasta” –esitteestä löydät vastauksia yleisimpiin tuulivoimasta esitettyihin kysymyksiin.

Vanliga frågor om vindkraft

Finska vindkraftföreningens broschyr ”Frågor om vindkraft” ger svar på de vanligaste förekommande frågorna om vindkraft.

Tietoa meistä

Energiequelle on suunnitellut ja toteuttanut tuulivoimahankkeita jo vuodesta 1997. Yritys työllistää tällä hetkellä yli 300 ilmastonmuutoksen torjumiseen sitoutunutta työntekijää Suomessa, Saksassa ja Ranskassa.

Yrityksemme tavoitteena on, että ihmisten olisi tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää luonnon omia, ehtymättömiä energialähteitä enenevissä määrin, sillä tuulta, aurinkoa ja biomassaa on kaikkialla. Kehitämme kestäviä, tarpeeseen perustuvia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa juuri siellä, missä niitä tarvitaan. Uusiutuvat energiat edistävät maailmanlaajuisesti parempaa ja ympäristöä säästävää tulevaisuutta.

Henkilökohtainen – innovatiivinen – luotettava

Lisätietoja yrityksestä löydät täältä.

Yhteydenottolomake

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kiitos palautteestasi!

  Olen lukenut tietosuojakäytännön

  Kontakt

   Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

   T +49 33769 871 0

   Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

   Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

    To contact us via phone, use the following number:

    T +49 33769 871 0

    Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

    I have read the privacy policy

     Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

     T +49 33769 871 0

     Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

     J'ai lu et compris la politique de confidentialité.

      Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

      Puh. +358 (0)44 974 1482

      Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

      Olen lukenut tietosuojakäytännön.