Takanebacken

Takanebackenin tuulivoimapuisto sijaitsee Maalahden kunnassa Pohjanmaalla. Tuulipuisto on valmistunut ja otettu käyttöön vuoden 2022 lopulla ja on toteutettu markkinaehtoisesti, kokonaan ilman valtion tukea.

Takanebackenin tuulipuiston avajaisia juhlitaan yhdessä kuntalaisten kanssa tuulipuiston alueella 10. kesäkuuta. Yhtiö tiedottaa avajaisista lähiaikoina. 

Takanebackeniin on rakennettu viisi Nordex N163 5.7 MW -mallin tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on 148m.

Tuulivoimapuistossa tuotettava sähkö viedään maakaapelia pitkin Brändskogenin sähköasemalle, jossa se liitetään valtakunnan sähköverkkoon.

Hankkeen valmistuttua Takanebackenin tuulipuisto ostettiin osaksi KlimaVest -nimistä vaikuttavuusrahastoa. Rahaston kautta myös yksittäiset sijoittajat voivat sijoittaa esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin ja kohteisiin, joilla on todennettavissa oleva vaikutus hiilidioksidipäästöjen (CO2) vähentämisessä. Investoinnissa KlimaVestin neuvonantajana toimi Commerz Real, joka johti tuulipuiston hankintaprosessia. Commerz Real on Saksan toiseksi suurimman pörssinoteeratun pankin Commerzbankin omistama tytäryhtiö. Commerz Real hallinnoi tällä hetkellä pankkikonsernin sijoitusrahastojen kautta yli 50 aurinkovoimalaa ja yli 40 tuulipuistosta Saksassa sekä Euroopassa, joiden nimellisteho on yhteensä noin 1500 megawattia.

Energiequellen työ Maalahdessa jatkuu vielä Takanebackenin tuulipuiston valmistuttua, sillä yhtiö ottaa jatkossa hoitaakseen voimaloiden käytännön operoinnin ja niin kuntalaiset kuin muutkin yhteistyökumppanit voivat jatkossakin olla yhteydessä Energiequelleen tuulipuistoon liittyvissä asioissa. Voimaloiden huollosta vastaa Nordex Finland Oy, jonka kanssa on tehty 35 vuoden huoltosopimus.

Takanebackenin tuulipuisto on yhteensä viiden tuulivoimalan kokonaisuus. Kyseessä on Pohjanmaalla sijaitsevan Maalahden kunnan kolmas tuulipuisto, ja se rakennettiin 25 kilometriä kunnan keskustan eteläpuolelle. Tuulipuisto tuottaa jatkossa vuosittain energiaa noin 18 000 kotitaloudelle. Tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on 28,5 MW ja voimalat ovat Nordexin N163/5.7 -tyypin tuulivoimaloita, jotka ovat Suomen ilmastoon soveltuvia.

Takanebackens vindpark är belägen i Österbotten i Malax kommun. Vindparken har färdigställts och tagits i drift under hösten 2022.  Parken har byggts på marknadsvillkor utan statligt stöd. I projketområdet har byggts fem Nordex N163 5,7 MW vindkraftverk med en navhöjd på 148m.

Öppningen av vindkraftparken i Takanebacken firas tillsammans med lokalbefolkningen på vindkraftparken den 10 juni. Energiequelle informerar mer om evenemanget under de kommande dagarna.

Elen som produceras av vindkraftsparken tas via en jordkabel till Brändskogens transformatorstation, där den ansluts till stamnätet.

Vindkraftparken köptes av klimaVest-fonden, en impact-fond i vilken enskilda investerare kan investera i till exempel förnybara energikällor och som har en bevisad nverkan på CO2-reduktionen. Commerz Real, ett dotterbolag till Commerzbank, Tysklands näst största börsnoterade bank, var rådgivare åt klimaVest och ledde förvärvsprocessen för vindkraftparken. Commerz Real förvaltar för närvarande över 50 solkraftverk och över 40 vindkraftsparker i Tyskland och Europa genom sina investeringsfonder inom gruppen, med en sammanlagd nominell effekt på cirka 1,5 GW.

Energiequelle tar över den operativa ledningen av vindkraftsparken i Takanebacken och fortsätter att vara den affärspartner som de lokala invånarna och andra partner kan kontakta i frågor gällande vindkraftparken. Nordex Finland Oy, med vilken ett 35-årigt underhållsavtal har ingåtts, kommer att ansvara för underhållet av turbinerna.

Takanebackens vindkraftspark består allt som allt av fem vindkraftsverk. Det är den tredje vindkraftsparken i Malax kommun i Österbotten och byggdes 25 kilometer söder om kommunens centrum. Energin som produceras från vindkraftsparken kommer att kunna förse cirka 18 000 hushåll med el per år. Vindkraftparken har en total kapacitet på 28,5 MW. Turbintillverkaren Nordex har levererat turbinerna av typen N163/5.7, vilka lämpar sig bra för det finska klimatet.

© Maanmittauslaitos

Yhteyshenkilöt

Atte Lohman
Hankekehitysjohtaja

Puh. +358 (0) 50 412 0392
lohman@energiequelle.fi

Andreas Högnabba
Rakennuttamispäällikkö

Puh. +358 (0)44 493 6643
hognabba@energiequelle.fi

Tuulivoimalan malli
Vindkraftverks modell
Nordex

Teho
Effekten

Sähköä vuosittain n.
Elproduktion årligen för ca.

CO₂-säästöjä n.
CO₂-besparing ca.

N 163

MW / voimala
MW / vindkraftverk

kotitalouden tarpeisiin
hushåll

t / vuosi
t / år

Lähteet: Energiequelle, Adatum Oy – Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011, Suomen Tuulivoimayhdistys

Aikataulu

 • Syyskuu 2017: Osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa
 • Marraskuu 2017: Voimaloiden rakennusluvat myönnettiin
 • Maaliskuu 2020: Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen
 • Huhtikuu 2020: Hankkeen kaava ja rakennusluvat tulivat lainvoimaisiksi
 • Kesä 2021: Rakennustöiden aloitus
 • Vuodenvaihde 2021-22: Perustukset valettu
 • Kesä 2022: Voimaloiden pystytykset
 • Syksy 2022: Voimaloiden käyttöönotto

 

Tidtabell

 • September 2017: Delgeneralplanen godkändes av kommunfullmäktige
 • November 2017: Byggloven för vindkraftverken beviljades
 • Mars 2020: Vasa förvaltningsdomstol förkastade besvären mot delgeneralplanen
 • April 2020: Delgeneralplanen och byggloven för projektet har fått laga kraft
 • Sommaren 2021: Byggnadsarbetet har inletts
 • Årsskiftet 2021-22: Fundamenten gjutna
 • Sommaren 2022: Monteringen av kraftverken

 • Hösten 2022: Driftsättande av kraftverken

Usein kysyttyä tuulivoimasta

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n tuottamasta ”Kysymyksiä tuulivoimasta” –esitteestä löydät vastauksia yleisimpiin tuulivoimasta esitettyihin kysymyksiin.

Vanliga frågor om vindkraft

Finska vindkraftföreningens broschyr ”Frågor om vindkraft” ger svar på de vanligaste förekommande frågorna om vindkraft.

Tietoa meistä

Energiequelle on suunnitellut ja toteuttanut tuulivoimahankkeita jo vuodesta 1997. Yritys työllistää tällä hetkellä yli 300 ilmastonmuutoksen torjumiseen sitoutunutta työntekijää Suomessa, Saksassa ja Ranskassa.

Yrityksemme tavoitteena on, että ihmisten olisi tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää luonnon omia, ehtymättömiä energialähteitä enenevissä määrin, sillä tuulta, aurinkoa ja biomassaa on kaikkialla. Kehitämme kestäviä, tarpeeseen perustuvia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa juuri siellä, missä niitä tarvitaan. Uusiutuvat energiat edistävät maailmanlaajuisesti parempaa ja ympäristöä säästävää tulevaisuutta.

Henkilökohtainen – innovatiivinen – luotettava

Lisätietoja yrityksestä löydät täältä.

Yhteydenottolomake

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kiitos palautteestasi!

  Olen lukenut tietosuojakäytännön

  Kontakt

   Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

   T +49 33769 871 0

   Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

   Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

    To contact us via phone, use the following number:

    T +49 33769 871 0

    Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

    I have read the privacy policy

     Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

     T +49 33769 871 0

     Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

     J'ai lu et compris la politique de confidentialité.

      Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

      Puh. +358 (0)44 974 1482

      Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

      Olen lukenut tietosuojakäytännön.