Tietosuoja – Sisältöjä koskeva vastuu

I. Vastuuhenkilön nimi ja allekirjoitus
Yleisen tietosuoja-asetuksen ja EU-jäsenmaiden muiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojaa koskevien määräysten mukainen vastuuhenkilö on:

Energiequelle GmbH (tästä lähtien: EQ)

Osoite:
Hauptstraße 44, D-15806 Zossen OT Kallinchen
Puhelin: +49 33769 871-0
Faksi: +49 33769 871-105
Sähköposti: info@energiequelle.de
Verkkosivusto: www.energiequelle.de

Toimitusjohtaja: Michael Raschemann

II. Tietosuojavastaava
Energiequelle GmbH:n tietosuojavastaava
Osoite: Hauptstraße 44, D-15806 Zossen OT Kallinchen
Sähköposti: datenschutz@energiequelle.de

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi siksi yksinomaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Voimassa ovat Euroopan yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), Saksan liittovaltion tietosuojalaki (BDSG) ja muu Saksan liittovaltion lainsäädäntö (TKG).

III. Yleistä tietojen käsittelystä

Datenschutzeinstellungen bearbeiten

 

1) Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Keräämme ja käytämme käyttäjiemme henkilötietoja periaatteessa vain, kun se on verkkosivustomme toiminnan sekä palveluiden ja sisältöjen valmistelun kannalta tarpeen. Mikäli verkkosivustoamme käytetään vain tiedonhakuun, emme kerää mitään henkilötietoja, lukuun ottamatta selaimen välittämiä tietoja.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja säännöllisesti ainoastaan, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa siihen, sekä hänen kanssaan solmimamme sopimuksen mukaisesti. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa etukäteen annettava suostumus ei todellisesta syystä ole mahdollista tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden vuoksi tarpeellista, ja kun tietojen käsittely on lainsäädännön mukaan sallittua.

2) Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta

Käsittelemme henkilötietoja,

 • mikäli olet antanut meille siihen nimenomaisen suostumuksesi GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (a) mukaisesti.
 • mikäli se on lain mukaan sallittu ja GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (b) mukaisesti tarpeen sopimussuhteen muodostamisen vuoksi. Tämä koskee myös käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimuksellisten toimenpiteiden suorittamista varten.
 • mikäli se on tarpeen lakimääräisen velvollisuuden täyttämistä varten GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (c) mukaisesti.
 • mikäli se on tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeän edun suojaamiseksi GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (d) mukaisesti.
 • mikäli se on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (e) mukaisesti.
 • mikäli se on tarpeen yhtiön tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamiseksi artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (f) mukaisesti; paitsi jos henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja perusvapaudet syrjäyttävät tämän, etenkin, jos rekisteröity on alaikäinen.

3) Tietojen poistaminen ja tallennusaika

Poistamme tai lukitsemme henkilötiedot, kun syy niiden tallentamiselle on päättynyt.
Voimme jatkaa sen jälkeen tietojen säilyttämistä, mikäli se on tarpeen sopimuksesta johtuvien ja lakimääräisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi kauppaa ja verotusta koskevien lakien säilytysaikojen mukaisesti.

Tiedot poistetaan ja lukitaan myös, kun lakisääteiset säilytysajat ovat päättyneet. Tämä ei koske tilanteita, joissa sopimuksen tekeminen tai sopimusvelvollisuuksien täyttäminen edellyttää pidempää säilytysaikaa.

IV. Verkkosivuston valmistelu ja lokitiedostojen muodostaminen

Tarkoitus ja oikeudellinen perusta
Kun verkkosivustoamme käytetään ainoastaan tiedonhakuun, järjestelmämme kerää tietoja käytetystä päätelaitteesta ja tallentaa tiedot niin sanottuihin lokitiedostoihin. Järjestelmän on tallennettava väliaikaisesti IP-osoite voidakseen toimittaa verkkosivuston käyttäjän päätelaitteelle. Tässä kerätään seuraavat tiedot:

 • IP-osoite
 • Pyynnön päiväys ja kellonaika
 • Aikaero Greenwich Mean Time (GMT) -aikavyöhykkeeseen
 • Pyynnön sisältö (konkreettinen sivusto)
 • Käyttötila/HTTP-tilakoodi
 • Siirretty tietomäärä
 • Verkkosivusto, jolta pyyntö on peräisin
 • Selain
 • Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä
 • Selaimen kieli ja versio
 • Maa, josta vierailija on kotoisin

Tietojen väliaikaisen tallentamisen oikeudellinen perusta on GDPR:n artikla 6 kohta 1 alakohta (f) perustuen oikeudelliseen etuumme parantaa verkkosivustomme vakautta ja toiminnallisuutta.

Vastaanottaja
Käytämme ylläpito- ja huoltotoimissa teknisiä palveluntarjoajia, joiden kanssa olemme solmineet sopimuksen GDPR:n artiklan 28 mukaisesti.

Säilytysaika
Tiedot poistetaan, kun ne eivät enää ole tarpeen niiden keräystarkoituksen täyttämiseksi. Kun kyse on tietojen keräämisestä verkkosivustomme valmistelua varten, tämä tapahtuu, kun kulloinenkin istunto päättyy.

Vastustaminen
Tietojen kerääminen verkkosivuston valmistelua varten ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on verkkosivustomme toiminnan kannalta välttämätöntä. Tämän vuoksi käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastustaa tietojen keräämistä.

V. Verkkoanalyysi ja evästeet

Tarkoitus ja oikeudellinen perusta
Verkkosivuston käytön yhteydessä tietokoneelle tallennetaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka käytetty selain tallentaa päätelaitteelle. Niiden avulla verkkosivustosta voidaan tehdä entistä käyttäjäystävällisempi ja tehokkaampi. Evästeet eivät voi suorittaa ohjelmia tai tuoda mukanaan viruksia tietokoneelle.

Käytämme evästeitä voidaksemme tunnistaa käyttäjän myöhemmillä käynneillä, esimerkiksi toisilla verkkosivustoilla vierailemisen jälkeen. Avaamalla verkkosivustomme käyttäjille ilmoitetaan analysointitarkoituksista tietopalkilla, jonka kautta tämän tietosuojakäytännön voi avata.

Näiden tietojen käsittelyn oikeuden perusta on GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta (f). Oikeutettu etumme verkkosivuston operoijana on evästeiden tallentaminen voidaksemme tarjota palveluitamme teknisesti virheettömästi ja optimoidusti.

Voit milloin tahansa poistaa evästeet selaimesi tietoturva-asetusten kautta. Silloin verkkosivustomme toiminnallisuus voi kuitenkin olla rajoittunut.

Vastaanottaja
Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia seurantatarkoituksiin sekä verkkoanalyysiin. Verkkosivustomme käyttää Google Inc.:n verkkoanalyysipalvelun Google Analyticsin toimintoja, osoite 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Käytämme tähän evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivuston käytön analysoinnin sen vierailijoiden kautta. Tätä kautta kerätyt tiedot siirretään Googlen palvelimille Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne. Mikäli tällä verkkosivustolla otetaan käyttöön IP-anonymisointi, Google lyhentää Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueen maissa asuvien käyttäjien IP-osoitteen ennen sen siirtämistä. Ainoastaan poikkeustapauksissa koko IP-osoite toimitetaan Googlen palvelimille Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä.

Google käyttää näitä tietoja meidän toimeksiannostamme verkkosivuston käytön arviointiin, raporttien koostamiseen verkkosivustolla suoritetuista toimista sekä tarjotakseen verkkosivuston käyttöön ja internetin käyttöön yhteydessä olevia palveluita. Selaimesi Google Analyticsin kautta ilmoittamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.

Evästeiden avulla tallennetut tiedot tallennetaan erilleen muista meidän mahdollisesti luovuttamistamme tiedoista. Ennen kaikkea evästeiden kautta saatuja tietoja ei yhdistetä muihin henkilötietoihin. Kerättyjä tietoja ei käytetä käyttäjän tunnistamiseen tai henkilökohtaisten profiilien luomiseen. Myöskään itse ilmoittamiasi henkilötietoja tai muita tietoja ei koosteta ilman sinun etukäteen antamaasi nimenomaista lupaa.

Voit estää tietojen keräyksen ja tallentamisen Google Analyticsin kautta määrittämällä selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei tallenneta. Jos olet ottanut opt-out-evästeen käyttöön, ota huomioon, että sinun ei tule poistaa kyseistä opt-out-evästettä, mikäli et halua sallia käytön mittaamiseen liittyvien tietojen tallentamista. Jos olet poistanut kaikki evästeet selaimestasi, kulloinenkin opt-out-eväste on asennettava uudelleen.

Säilytysaika
Väliaikaiset evästeet poistetaan automaattisesti selaimen sulkemisen yhteydessä. Tällaisia ovat ennen kaikkea istuntoevästeet. Ne tallentavat niin sanotun istuntotunnisteen, jonka avulla selaimen tekemät pyynnöt saman istunnon aikana voidaan yhdistää. Siten päätelaitteesi voidaan tunnistaa uudelleen, kun palaat verkkosivustollemme. Istuntoevästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen.

Pysyvät evästeet, kuten Google Analyticsin analysointievästeet, poistetaan automatisoidusti ennalta määrätyn ajan kuluessa. Kyseinen aika voi erota evästeestä riippuen. Google Analyticsin analyysievästeet poistetaan 14 kuukauden jälkeen, mikäli niitä ei poisteta sitä ennen selaimen asetusten kautta. Voit milloin tahansa poistaa evästeet selaimesi tietoturva-asetusten kautta.

Siirto kolmanteen maahan
Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

Google Analyticsin evästeiden siirto tapahtuu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn vaatimusten mukaisesti. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä, joka käsittelee EU:n jäsenmaista peräisin olevien henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja tallentamista.

Vastustaminen
Muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia voit estää evästeiden siirron tai rajoittaa sitä. Voit milloin tahansa poistaa jo tallennetut evästeet selaimesi tietoturva-asetusten kautta. Tämä voi tapahtua myös automaattisesti. Jos sivustomme evästeet poistetaan käytöstä, verkkosivuston toimintaan saattaa kuitenkin tulla rajoituksia.

VI. Yhteydenottolomakkeen käyttö ja yhteydenotto sähköpostilla

Tarkoitus ja oikeudellinen perusta
Verkkosivustollamme olevaa yhteydenottolomaketta voidaan käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Mikäli käytät tätä mahdollisuutta, syöttökenttiin lisätyt tiedot siirretään meille ja me tallennamme ne. Näitä tietoja ovat:

 • nimesi
 • sähköpostiosoitteesi
 • viestisi
 • ja, mikäli ilmoitetaan, puhelinnumerosi.

Lomakkeen lähettämisen yhteydessä sinulta pyydetään lupaa tietojen käsittelyyn ja tähän tietosuojakäytäntöön viitataan. Muun lähettämisen aikana tapahtuvan tietojenkäsittelyn tarkoituksena on estää yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö ja varmistaa tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuus.

Voit lähettää viestisi meille myös sähköpostitse. Tällaisessa tapauksessa me tallennamme viestisi sekä sähköpostin mukana välitetyt henkilötiedot.

Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on

 • jos käyttäjä on antanut suostumuksen GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta (a);
 • sähköpostitse lähetettäessä GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta (f).

Vastaanottaja
Henkilötietoja käsitellään pyyntösi käsittelemiseen. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan yrityksen sisäiset työntekijät pyyntösi vastaamiseksi.

Säilytysaika
Tiedot poistetaan, kun ne eivät enää ole tarpeen niiden keräystarkoituksen täyttämiseksi. Yhteydenottolomakkeen syöttökentistä peräisin olevien ja sähköpostiviestien mukana välitettyjen henkilötietojen kohdalla tämä tarkoittaa hetkeä, jona keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu on päättynyt, kun asia on selvitetty tyhjentävästi.

Vastustaminen
Käyttäjä voi milloin tahansa vetää takaisin suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Siihen riittää epämuodollinen kirjallinen ilmoitus. Tällaisessa tapauksessa keskustelua ei voida jatkaa ja kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut tiedot poistetaan.

VII. Asiakaslehden tilaus

Tarkoitus ja oikeudellinen perusta
Verkkosivustollamme on mahdollisuus tilata maksuton asiakaslehti. Tilauksen yhteydessä syöttökenttiin lisätyt tiedot siirretään meille, niin että me voimme toimittaa asiakaslehden sinulle.

Sähköisen asiakaslehden lähettämistä varten me käsittelemme ilmoitettua sähköpostiosoitetta, postitse lähetettäessä etu- ja sukunimeä, katuosoitetta, talon numeroa, postinumeroa ja postitoimipaikkaa.

Tilauksen tekemisen yhteydessä tämä tietosuojakäytäntö tuodaan tilaajan tietoon.

Vastaanottaja                                                 

Tarkkaan valitsemamme ulkoiset palveluntarjoajat työstävät tietojasi. Nämä palveluntarjoajat ovat GDPR:n 28 artiklan rekisterinpitäjän lukuun tapahtuvaa käsittelyä koskevien sopimusten kautta velvoitettuja käsittelemään tietoja luottamuksellisesti. Heidän tulee noudattaa ohjeitamme ja heidän toimintansa tarkastetaan säännöllisesti.

Säilytysaika                         

Tiedot säilytetään niin pitkään kun asiakaslehden tilaus on aktiivinen.

Vastustaminen                                             

Käyttäjä voi milloin tahansa vetää takaisin suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Siihen riittää epämuodollinen kirjallinen ilmoitus. Tällaisessa tapauksessa tilausta ei voida jatkaa ja kaikki tiedot poistetaan.

VIII. Tietojen käsittely sosiaalisen median kanavissamme

Käytämme verkkosivustollamme sosiaalisen median (kuten Facebook, Twitter, XING ja LinkedIn) liitännäisiä eli plug-ineja. Sillä tavoin täydennämme läsnäoloamme verkossa ja tarjoamme uusia viestintäkanavia. Sen tarkoitusta on pidettävä Energiequelle GmbH:n oikeutettuna etuna GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f) mukaisesti. Vastuu tietosuojan mukaisesta käytöstä on kulloisellakin palveluntarjoajalla. Verkkosivustomme liitännäiset toimivat kahden napsautuksen menetelmällä, jotta voisimme suojata sivustollamme kävijöitä mahdollisimman hyvin. 

Jos napsautat vastaavaa sosiaalista laajennusta, sinut ohjataan palveluntarjoajan sivulle erillisessä selainikkunassa. Liitännäisen avulla luodaan suora yhteys oman selaimesi ja palveluntarjoajan palvelimen välille. Ao. palveluntarjoaja saa tällöin tiedon, että olet käynyt verkkosivullamme IP-osoitteestasi. Lisäksi ao. palveluntarjoaja voi tunnistaa sinut käydessäsi verkkosivullamme, mikäli sinulla on käyttäjätili ao. palveluntarjoajalla. Huomaathan, että meillä ei ole tietoja välitettyjen (henkilökohtaisten) tietojen sisällöstä eikä siitä kuinka ao. palveluntarjoaja niitä käsittelee. Lisätietoa löydät ao. palvelutarjoajan tietosuojaselosteesta.

1) Facebook

Facebook-sivullamme kerromme yrityksestämme ja viestimme sidosryhmien ja kumppanien kanssa. 

Vierailemalla Facebook-sivustollamme Facebook käsittelee mm. IP-osoitettasi sekä muita tietoja, jotka tallennetaan päätelaitteellesi evästeiden muodossa. Mikäli haluat välttää tämän, kirjaudu ulos Facebookista tai poista “pysy kirjautuneena” -toiminto käytöstä ja määritä selaimesi asetuksen siten, että evästeitä ei tallenneta tai ne poistetaan viipymättä. Lisätietoja evästeiden käytöstä Facebookin kautta on evästekäytännössä.

Käsittelystä vastaa Facebook Ltd. (Irlanti/EU), mutta tietosuojaa koskevissa asioissa myös me olemme vastuussa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on Facebookin tietosuojakäytännössä.

Sivuston tilastotietojen käsittely

Saamme Facebookin kautta Facebook-fanisivuamme koskevia tilastotietoja ja muita tietoja anonymisoidussa muodossa. Niiden avulla me saamme tietoa ihmisten tavoista käyttää sivustoamme (ns. “sivustotiedot”). Nämä sivustotiedot muodostetaan tiettyjen sivustollamme vierailleiden henkilöiden tietojen perusteella. Facebook suorittaa tämän henkilötietojen käsittelyn ja me olemme toinen vastuussa oleva taho.

Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme arvioida suoritettujen toimien tyypit sivustollamme ja parantaa sivustoamme näihin tietoihin perustuen. Tämä käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta (f). Emme käytä näiden sivustotietojen kautta saatuja tietoja missään tapauksessa sivustomme Tykkään-tietojen yhdistämiseen tiettyyn Facebook-profiiliin. Keräämämme ja käyttämämme tiedot käyvät ilmi täältä.

Olemme tehneet Facebookin kanssa sopimuksen käsittelyn yhteisestä vastuusta. Sopimuksessa on määritetty tietosuojalakeja koskevien velvollisuuksien jakamisesta meidän ja Facebookin välillä. Meidän ja Facebookin välisessä sopimuksessa on mainittu kaikki tiedot henkilötietojen käsittelystä sivustotietojen keräämistä varten.

Meille Facebook-fanisivun kautta ilmoittamiesi tietojen käsittely

Mikäli olet antanut meille tietoa Facebook-sivumme kautta, käsittely perustuu oikeutettuun etuumme ottaa yhteyttä kysymyksen esittäneeseen henkilöön. Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta (f).

Käsiteltävät tiedot voivat olla Facebook-nimi, nimi, sähköpostiosoite tai viesti. Näitä henkilötietoja käsittelee Energiequelle GmbH ja vasta etukäteen tehdystä nimenomaisesta pyynnöstä.

Privacy Shield tarjoaa tietosuojan tason tietojen käsittelyyn Yhdysvalloissa: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

2) Twitter

Muistutamme, että tässä EQ:n tarjoaman Twitter-pikaviestipalvelun käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee ennen kaikkea interaktiivisten toimintojen käyttöä (esim. jakaminen, arvioiminen).

Twitterin käytön yhteydessä Twitter Inc. kerää, siirtää, tallentaa, julkaisee ja käyttää henkilötietoja. Ne siirretään asuinpaikasta riippumatta Yhdysvaltoihin, Irlantiin tai muuhun maahan, jossa Twitter Inc. toimii, ja tallennetaan sinne sekä käytetään siellä. Tietoja Twitterin käsittelemistä tiedoista ja käsittelyn tarkoituksista on Twitterin tietosuojakäytännössä: https://twitter.com/fi/privacy. 

Privacy Shield tarjoaa tietosuojan tason tietojen käsittelyyn Yhdysvalloissa: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Käsittelemme kuitenkin Twitterissä syöttämiäsi tietoja, ennen kaikkea käyttäjätunnustasi ja tililläsi julkaisemaasi sisältöä, mikäli me mahdollisesti uudelleentweettaamme tweettejäsi, vastaamme niihin tai julkaisemme itse tweettejä, joissa viitataan tiliisi. Twitterissä julkaisemasi ja levittämäsi tiedot tulevat siten osaksi EQ:n viestintää ja yrityksen seuraajien nähtäville. Julkaisujen vastaanottaja on suuri yleisö eli mahdollisesti kuka tahansa.

Energiequelle GmbH:n Twitter-tilin tietosuojakäytännön voi nähdä kokonaisuudessaan täällä.

3) LinkedIn

Verkon palveluntarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; verkkosivu: https://www.linkedin.com. Tietoja LinkedInin käsittelemistä tiedoista ja käsittelyn tarkoituksesta on LinkedInin tietosuojaselosteessa: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 Privacy Shield tarjoaa tietosuojan tason tietojen käsittelemiseksi USA:ssa: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Mahdollisuus vastustaa kohdennettua mainontaa (Opt-Out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Voit ottaa meihin yhteyttä LinkedIn-tilimme kautta. Tällaisessa tapauksessa tallennamme viestisi sekä sähköpostin mukana välitetyt henkilötiedot. Henkilötietoja käsitellään vain pyyntösi käsittelemiseen. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

4) XING

Verkoston palveluntarjoaja on SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland, verkkkosivu: https://www.xing.com/. Tietoja XINGin käsittelemistä tiedoista ja käsittelyn tarkoituksesta on XINGin tietosuojaselosteessa: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Voit ottaa meihin yhteyttä XING-tilimme kautta. Tällaisessa tapauksessa tallennamme viestisi sekä sähköpostin mukana välitetyt henkilötiedot. Henkilötietoja käsitellään vain pyyntösi käsittelemiseen. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

IX. Tietoja kolmannen osapuolen palveluiden integroinnista

Tähän verkkosivustoon voidaan integroida kolmansien osapuolten sisältöjä, kuten esimerkiksi videoita, karttamateriaaleja, RSS-syötteitä tai grafiikoita muilta verkkosivustoilta. Tämä edellyttää aina sitä, että kyseisten sisältöjen tarjoajat (jäljempänä “Kolmannen osapuolen tarjoajat”) tuntevat käyttäjän IP-osoitteen, niin että he voivat lähettää sisällöt kulloisenkin käyttäjän selaimeen tarkastelua varten. Pyrimme käyttämään vain sellaisia sisältöjä, joiden tarjoaja käyttää IP-osoitetta yksinomaan sisältöjen tarjoamiseen. Meillä ei kuitenkaan ole vaikutusvaltaa siihen, tallentavatko Kolmannen osapuolen tarjoajat IP-osoitteita esimerkiksi tilastointitarkoituksiin. Mikäli me tiedämme niin tapahtuvan, kerromme siitä käyttäjille.

Integroimme verkkosivustollemme videoita, jotka tarjotaan YouTuben kautta. Jos avaat tällaisen videon, luodaan yhteys tarjoajan palvelimelle, jotta integroitu sisältö voidaan esittää selaimessasi. Silloin tarjoaja saa tietoa siitä, millä verkkosivustomme sivuilla olet käynyt. Jos olet samaan aikaan kirjautunut kyseisen tarjoajan palveluun käyttäjätililläsi, tarjoaja yhdistää käytön henkilökohtaiseen käyttäjätiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ensin ulos.

X. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin (GDPR:n 15 artikla)

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada vahvistus siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja me käsittelemme. Annamme pyydettäessä nämä tiedot kirjallisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR:n 16 artikla)

Sinulla on oikeus tietojesi oikaisemiseen tai täydentämiseen, mikäli rekisteröidyn henkilötiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai epätäydellisyyksiä.

Oikeus tietojen poistamiseen (GDPR:n 17 artikla)

Voit vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli sille on lakimääräiset edellytykset GDPR:n 17 artiklan 1 ja 3 kohtien mukaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR:n 18 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Vastustamisoikeus (GDPR:n 21 artikla)

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä meidän taholtamme, mikäli käsittely ei ole tarpeen yleishyödyllisten tehtävien hoitamiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos haluat hyödyntää vastustamisoikeuttasi, kirjallinen postitse yllä mainittuun osoitteeseen lähetettävä ilmoitus riittää.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR:n 20 artikla)

Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai pyytää tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Mikäli olet sitä mieltä, että henkilötietosi käsittely on ristiriidassa GDPR:n määräysten kanssa, voit milloin tahansa tehdä kantelun valvontaviranomaiselle.

Saksan osavaltioiden tietosuojavaltuutettujen ja valvontaviranomaisten yhteystiedot voi nähdä seuraavan linkin kautta:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen tai käyttöön, voit peruuttaa sen milloin tahansa kirjeitse tai sähköpostitse. Tällöin peruutus astuu voimaan viestin toimittamisesta alkaen.

Kaikki tietopyynnöt sekä tietojen käsittelyn vastustamista koskevat viestit tulee lähettää tietosuojavaltuutetullemme sähköpostitse osoitteeseen datenschutz@energiequelle.de tai postitse yllä mainittuun osoitteeseen.

XI. Henkilötietojen turvallisuus

Työntekijämme ovat velvollisia noudattamaan GDPR:n ja BDSG:n määräyksiä ja säädöksiä henkilötietoja käsitellessään.

Hyödynnämme moderneja teknisiä ja organisatorisia turvatoimia tietojen suojaamiseksi tahattomalta tai tahalliselta manipuloinnilta, menettämiseltä osittain tai kokonaan, tuhoutumiselta ja kolmansien osapuolten valtuuttamattomalta pääsyltä. Toimet vastaavat vähintään lakimääräisiä vaatimuksia ja niitä parannetaan jatkuvasti teknisen kehityksen mukaisesti.

Tällä verkkosivustolla käytetään turvallisuuden vuoksi sekä luottamuksellisten sisältöjen siirtämisen suojaamiseksi SSL-salausta. Suojatun yhteyden voi huomata siitä, että selaimen osoitekentässä oleva osoite alkaa https:// ja osoiterivillä on lukkosymboli. Kun SSL-salaus on otettu käyttöön, kolmannet osapuolet eivät voi lukea sinun meille lähettämiä tietoja.

XII. Tämän tietosuojakäytännön versio ja siihen tehtävät muutokset

Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu 09.12.2019. Tarjontamme kehittämisen myötä sekä lakimääräisten tai viranomaisiin liittyvien määräysten muuttuessa meidän on ehkä muutettava tätä tietosuojakäytäntöä.

 

Kontakt

Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

T +49 33769 871 0

Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

To contact us via phone, use the following number:

T +49 33769 871 0

Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

I have read the privacy policy

Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

T +49 33769 871 0

Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

J'ai lu et compris la politique de confidentialité.

Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

Puh. +358 (0)44 974 1482

Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

Olen lukenut tietosuojakäytännön.