Tietosuoja – Sisältöjä koskeva vastuu

Energiequelle GmbH käsittelee EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännösten ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on ehdottoman välttämätöntä tai joita meidän on lain mukaan kerättävä.

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan henkilötietojen käsittelystä verkkosivustollamme ja sosiaalisen median kanavillamme sekä tietosuojalainsäädännöstä johtuvista oikeuksistasi.

 

Sisällysluettelo

I. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
II. Tietosuojavastaava
III. Yleistä tietojen käsittelystä
IV. Henkilötietojen turvallisuus
V. Verkkosivuston valmistelu ja lokitiedostojen muodostaminen
VI. Verkkoanalyysi ja evästeet
VII. Yhteydenottopyynnöt
VIII. Asiakaslehden tilaus
IX. Tietojen käsittely sosiaalisen median kanavissamme
X. Tietoja kolmannen osapuolen palveluiden integroinnista
XI. Rekisteröidyn oikeudet
XII. Tämän tietosuojakäytännön versio ja siihen tehtävät muutokset

 

I. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Yleisen tietosuoja-asetuksen ja EU-jäsenmaiden muiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojaa koskevien määräysten mukainen rekisterinpitäjä on:

Energiequelle GmbH (tästä lähtien: EQ)

Osoite:
Hauptstraße 44, D-15806 Zossen OT Kallinchen
Puhelin: +49 33769 871-0
Faksi: +49 33769 871-105
Sähköposti: info@energiequelle.de
Verkkosivusto: www.energiequelle.de

Toimitusjohtaja: Michael Raschemann

 

II. Tietosuojavastaava

Energiequelle GmbH:n tietosuojavastaava
Osoite: Hauptstraße 44, D-15806 Zossen OT Kallinchen
Sähköposti: datenschutzbeauftragter@energiequelle.de

 

III. Yleistä tietojen käsittelystä

Datenschutzeinstellungen bearbeiten

 

1) Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Keräämme ja käytämme käyttäjiemme henkilötietoja periaatteessa vain, kun se on verkkosivustomme toiminnan sekä palveluiden ja sisältöjen valmistelun kannalta tarpeen. Mikäli verkkosivustoamme käytetään vain tiedonhakuun, emme kerää mitään henkilötietoja, lukuun ottamatta selaimen välittämiä tietoja.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja säännöllisesti ainoastaan, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa siihen, sekä hänen kanssaan solmimamme sopimuksen mukaisesti. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa etukäteen annettava suostumus ei todellisesta syystä ole mahdollista tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden vuoksi tarpeellista, ja kun tietojen käsittely on lainsäädännön mukaan sallittua.

 

2) Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja,

 • mikäli olet antanut meille siihen nimenomaisen suostumuksesi GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (a) mukaisesti.
 • mikäli se on lain mukaan sallittu ja GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (b) mukaisesti tarpeen sopimussuhteen muodostamisen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamisen vuoksi.
 • mikäli se on tarpeen lakimääräisen velvollisuuden täyttämistä varten GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (c) mukaisesti.
 • mikäli se on tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeän edun suojaamiseksi GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (d) mukaisesti.
 • mikäli se on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (e) mukaisesti.
 • mikäli se on tarpeen yhtiön tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamiseksi artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (f) mukaisesti; paitsi jos henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja perusvapaudet syrjäyttävät tämän, etenkin, jos rekisteröity on alaikäinen.

 

3) Tietojen poistaminen ja tallennusaika

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen sopimuksesta ja lainsäädännöstä johtuvien velvoitteidemme täyttämiseksi.

Käsittelemämme tiedot poistetaan lakisääteisten määräysten mukaisesti, kun suostumus peruutetaan tai kun käsittelyn oikeusperustat poistuvat.

Jos tietoja ei poisteta sen vuoksi, että ne ovat tarpeen muiden ja lainmukaisten tarkoitusten täyttämiseksi, niiden käsittely rajoittuu näihin tarkoituksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedot lukitaan eikä niitä käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, joita on säilytettävä kauppa- tai vero-oikeudellisista syistä tai joiden säilyttäminen on välttämätöntä oikeudellisten vaateiden perustelemiseksi tai esittämiseksi tai vaateilta puolustautumiseksi, tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden oikeuksien suojaamiseksi.

 

4) Tietojen käsittely kolmansissa maissa

Mikäli me käsittelemme tietoja kolmannessa maassa (eli Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella) tai käsittelemme tietoja käyttämällä kolmansien osapuolten palveluita tai luovuttamalla/siirtämällä tietoja muille ihmisille, muihin paikkoihin tai muille yrityksille, käsittely tapahtuu sovellettavien laillisten määräysten mukaisesti.

Jollei EU:n komissio ole vahvistanut kolmannen maan riittävää tietosuojatasoa tai mikäli ei ole annettu muuta asianmukaista tietosuojatakuuta (esim. sitovia yrityksen sisäisiä tietosuojasääntöjä tai sitoutumista EU:n vakiosopimuslausekkeisiin), tietojen käsittely edellyttää nimenomaista suostumusta tai sopimuksen tai lainsäädännön kannalta välttämätöntä siirtoa. Tutustu Euroopan komission tietosivuun: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_fi).

 

IV. Henkilötietojen turvallisuus

Työntekijöillämme on velvollisuus noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja erityisesti GDPR:n määräyksiä.

Hyödynnämme moderneja teknisiä ja organisatorisia turvatoimia tietojen suojaamiseksi tahattomalta tai tahalliselta manipuloinnilta, menettämiseltä osittain tai kokonaan, tuhoutumiselta ja kolmansien osapuolten valtuuttamattomalta pääsyltä. Toimet vastaavat vähintään lakimääräisiä vaatimuksia ja niitä parannetaan jatkuvasti teknisen kehityksen mukaisesti.

SSL-suojaus

Tämä sivusto käyttää oman turvallisuutesi vuoksi ja luottamuksellisten sisältöjen, kuten sivuston käyttäjien lähettämien kyselyiden, siirron suojaamiseksi SSL-suojausta. Suojatun yhteyden käyttö ilmenee siitä, että selaimen osoitekentässä olevan osoitteen alussa on https:// ja osoiterivillä on lukkosymboli. Kun SSL-salaus on otettu käyttöön, kolmannet osapuolet eivät voi lukea käyttäjän meille lähettämiä tietoja.

 

V. Verkkosivuston valmistelu ja lokitiedostojen muodostaminen

Tarkoitus ja oikeusperuste
Kun verkkosivustoamme käytetään ainoastaan tiedonhakuun, järjestelmämme kerää tietoja käytetystä päätelaitteesta ja tallentaa tiedot niin sanottuihin lokitiedostoihin. Järjestelmän on tallennettava väliaikaisesti IP-osoite voidakseen toimittaa verkkosivuston käyttäjän päätelaitteelle. Tässä yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 • IP-osoite
 • Hakupyynnön päiväys ja kellonaika
 • Aikaero Greenwich Mean Time (GMT) -aikavyöhykkeeseen
 • Hakupyynnön sisältö (konkreettinen sivusto)
 • Käyttötila/HTTP-tilakoodi
 • Siirretty tietomäärä
 • Verkkosivusto, josta pyyntö on peräisin
 • Selain
 • Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä
 • Selaimen kieli ja versio
 • Maa, josta vierailija on kotoisin

Tietojen väliaikaisen tallentamisen oikeusperuste on GDPR:n artikla 6 kohta 1 alakohta (f), joka perustuu oikeudelliseen etuumme parantaa verkkosivustomme vakautta ja toiminnallisuutta.

Vastaanottaja
Käytämme ylläpito- ja huoltotoimissa teknisiä palveluntarjoajia, joiden kanssa olemme solmineet sopimuksen GDPR:n artiklan 28 mukaisesti.

Säilytysaika
Tiedot poistetaan, kun ne eivät enää ole tarpeen niiden keräystarkoituksen täyttämiseksi. Kun kyse on tietojen keräämisestä verkkosivustomme valmistelua varten, tämä tapahtuu, kun kulloinenkin istunto päättyy.

 Vastustaminen
Tietojen kerääminen verkkosivuston valmistelua varten ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on verkkosivustomme toiminnan kannalta välttämätöntä. Tämän vuoksi käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastustaa tietojen keräämistä.

 

VI. Verkkoanalyysi ja evästeet

 

Tarkoitus ja oikeusperuste
Verkkosivuston käytön yhteydessä tietokoneelle tallennetaan teknisesti välttämättömiä evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka käytetty selain tallentaa päätelaitteelle. Evästeet eivät voi suorittaa ohjelmia tai tuoda mukanaan viruksia tietokoneelle.

Muiden kuin tämän verkkosivuston yksinomaiseen käyttöön tarvittavien evästeiden osalta pyydämme sinulta vapaaehtoista ja nimenomaista suostumusta suostumuspalkin välityksellä. Näiden tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta (a). Evästeiden avulla verkkosivustosta voidaan tehdä entistä helppokäyttöisempi ja tehokkaampi. Käytämme evästeitä voidaksemme tunnistaa käyttäjän myöhemmillä käynneillä, esimerkiksi toisilla verkkosivustoilla vierailemisen jälkeen.

Voit milloin tahansa poistaa evästeet selaimesi tietoturva-asetusten kautta. Silloin verkkosivustomme toiminnallisuus voi kuitenkin olla rajoittunut.

Vastaanottaja
Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia seurantatarkoituksiin sekä verkkoanalyysiin. Verkkosivustomme käyttää Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Käytämme tähän evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivuston käytön analysoinnin sen vierailijoiden kautta. Tätä kautta kerätyt tiedot siirretään Googlen palvelimille Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne. Mikäli tällä verkkosivustolla otetaan käyttöön IP-anonymisointi, Google lyhentää Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueen maissa asuvien käyttäjien IP-osoitteen ennen sen siirtämistä. Ainoastaan poikkeustapauksissa koko IP-osoite toimitetaan Googlen palvelimille Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä.

Google käyttää näitä tietoja meidän toimeksiannostamme verkkosivuston käytön arviointiin, raporttien koostamiseen verkkosivustolla suoritetuista toimista sekä tarjotakseen verkkosivuston käyttöön ja internetin käyttöön yhteydessä olevia palveluita. Selaimesi Google Analyticsin kautta ilmoittamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.

Evästeiden avulla tallennetut tiedot tallennetaan erilleen muista meidän mahdollisesti luovuttamistamme tiedoista. Ennen kaikkea evästeiden kautta saatuja tietoja ei yhdistetä muihin henkilötietoihin. Kerättyjä tietoja ei käytetä käyttäjän tunnistamiseen tai henkilökohtaisten profiilien luomiseen. Myöskään itse ilmoittamiasi henkilötietoja tai muita tietoja ei koosteta ilman sinun etukäteen antamaasi nimenomaista lupaa.

Voit estää tietojen keräyksen ja tallentamisen Google Analyticsin kautta määrittämällä selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei tallenneta. Jos olet ottanut opt-out-evästeen käyttöön, ota huomioon, että sinun ei tule poistaa kyseistä opt-out-evästettä, mikäli et halua sallia käytön mittaamiseen liittyvien tietojen tallentamista. Jos olet poistanut kaikki evästeet selaimestasi, kulloinenkin opt-out-eväste on asennettava uudelleen.

Säilytysaika
Väliaikaiset evästeet poistetaan automaattisesti selaimen sulkemisen yhteydessä. Tällaisia ovat ennen kaikkea istuntoevästeet. Ne tallentavat niin sanotun istuntotunnisteen, jonka avulla selaimen tekemät pyynnöt saman istunnon aikana voidaan yhdistää. Siten päätelaitteesi voidaan tunnistaa uudelleen, kun palaat verkkosivustollemme. Istuntoevästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen.

Pysyvät evästeet, kuten Google Analyticsin analysointievästeet, poistetaan automatisoidusti ennalta määrätyn ajan kuluessa. Kyseinen aika voi erota evästeestä riippuen. Google Analyticsin analyysievästeet poistetaan 14 kuukauden jälkeen, mikäli niitä ei poisteta sitä ennen selaimen asetusten kautta. Voit milloin tahansa poistaa evästeet selaimesi tietoturva-asetusten kautta.

Peruuttaminen
Muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia voit estää evästeiden siirron tai rajoittaa sitä. Voit milloin tahansa poistaa jo tallennetut evästeet selaimesi tietoturva-asetusten kautta. Tämä voi tapahtua myös automaattisesti. Jos sivustomme evästeet poistetaan käytöstä, verkkosivuston toimintaan saattaa kuitenkin tulla rajoituksia.

 

VII. Yhteydenottopyynnöt

 

1) Yhteydenottolomake

 

Tarkoitus ja oikeusperuste
Jos lähetät meille kyselyn yhteydenottolomakkeella, tallennamme lomakkeella olevat tietosi, mukaan lukien siinä annetut yhteystiedot, jotta voimme käsitellä pyynnön ja pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja. Emme välitä näitä tietoja kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (b) mukaisesti, mikäli pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etumme käsitellä meille lähetettyä pyyntöä (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta (f)).

Muun lähettämisen aikana tapahtuvan tietojenkäsittelyn tarkoituksena on estää yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö ja varmistaa tietoteknisten järjestelmien turvallisuus.

Säilytysaika
Yhteydenottolomakkeessa antamasi tiedot pysyvät hallussamme, kunnes pyydät meiltä niiden poistamista, peruutat suostumuksesi tietojen säilyttämiseen tai kunnes tietojen säilyttämisperuste ei ole enää voimassa (esim. pyyntösi on jo käsitelty). Pakottavat oikeudelliset säännökset – erityisesti säilytysajat – pysyvät muuttumattomina.

 

2) Pyyntö sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

 

Tarkoitus ja oikeusperuste
Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, pyyntösi ja kaikki siihen liittyvät henkilötiedot (nimi, pyyntö) tallennetaan ja niitä käsitellään hakemuksesi käsittelyä varten. Emme välitä näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (b) mukaisesti, mikäli pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etumme käsitellä meille lähetettyä pyyntöä (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta (f)).

 

Säilytysaika
Yhteydenottopyynnöllä lähettämäsi tiedot pysyvät hallussamme, kunnes pyydät meiltä niiden poistamista, peruutat suostumuksesi tietojesi säilyttämiseen tai kunnes tietojen säilyttämisperuste ei ole enää voimassa (esim. hakemuksesi on jo käsitelty). Pakottavat oikeudelliset säännökset – erityisesti lakisääteiset säilytysajat – pysyvät muuttumattomina.

 

VIII. Asiakaslehden tilaus

 

Tarkoitus ja oikeusperuste
Verkkosivustollamme on mahdollisuus tilata maksuton asiakaslehti. Tilauksen yhteydessä syöttökenttiin lisätyt tiedot siirretään meille, niin että me voimme toimittaa asiakaslehden sinulle.

Sähköisen asiakaslehden lähettämistä varten me käsittelemme ilmoitettua sähköpostiosoitetta, postitse lähetettäessä etu- ja sukunimeä, katuosoitetta, talon numeroa, postinumeroa ja postitoimipaikkaa. Käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta (b).

Tilauksen tekemisen yhteydessä tämä tietosuojakäytäntö tuodaan tilaajan tietoon.

 

Vastaanottaja
Tarkkaan valitsemamme ulkoiset palveluntarjoajat työstävät tietojasi. Nämä palveluntarjoajat ovat GDPR:n 28 artiklan rekisterinpitäjän lukuun tapahtuvaa käsittelyä koskevien sopimusten kautta velvoitettuja käsittelemään tietoja luottamuksellisesti. Heidän tulee noudattaa ohjeitamme ja heidän toimintansa tarkastetaan säännöllisesti.

 

Säilytysaika
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin olet asiakaslehden tilaaja. Näitä tietoja ei yleensä luovuteta kolmansille osapuolille, ja niitä käytetään ainoastaan asiakaslehden lähettämiseen.

 

Asiakaslehden tilauksen peruutus
Voit peruuttaa asiakaslehden tilauksen milloin tahansa. Peruutuspyyntö lähetetään postitse yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen presse@energiequelle.de. Kun tilaus on peruutettu, edellä mainitut tiedot poistetaan jakelutiedoistamme kohtuullisen käsittelyajan sisällä.  

 

IX. Henkilötietojen käsittely sosiaalisen median kanavissamme

Sivustossamme on linkkejä sosiaaliseen mediaan (Facebook, Instagram, Twitter, XING ja LinkedIn). Sillä tavoin täydennämme läsnäoloamme verkossa ja tarjoamme uusia viestintäkanavia. Tätä on pidettävä Energiequelle GmbH:n oikeutettuna etuna GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (f) mukaisesti.

Napsauttaessasi liitännäisenä olevaa sosiaalisen median kuvaketta sinut ohjataan palveluntarjoajan erilliseen selainikkunaan. Huomaathan, että meillä ei ole tietoja välitettyjen (henkilökohtaisten) tietojen sisällöstä eikä siitä, kuinka kyseinen palveluntarjoaja niitä käsittelee. Lisätietoa löydät kyseisen palvelutarjoajan tietosuojaselosteesta.

Haluamme erikseen huomauttaa, että käyttäjän tietoja voidaan tässä yhteydessä käsitellä Euroopan unionin ulkopuolella. Tämä voi aiheuttaa riskejä käyttäjille, sillä tällöin esimerkiksi käyttäjän oikeuksien noudattamisen varmistaminen voi olla vaikeampaa.

 

1) Meta Platforms, Inc.

Facebookin ja Instagramin sosiaalisen verkoston palveluntarjoaja: Meta Platforms Ireland Limited. (”Meta”), 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, Verkkosivusto: https://about.facebook.com/meta/

1.1) Facebook

Sosiaalisen median palveluntarjoaja Facebook: Meta Platforms Ireland Limited. (”Meta”), 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, verkkosivusto: https://www.facebook.com.

Facebook-sivullamme kerromme yrityksestämme ja viestimme sidosryhmien ja kumppanien kanssa.

Facebookin lisäksi myös Energiequelle GmbH on tämän käyttäjäsivun haltijana tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä.

Facebookin kanssa tekemämme sopimuksen mukaan olemme yhdessä käsittelyn suorittavia rekisterinpitäjiä. Sopimuksessa on määritetty tietosuojalakeja koskevien velvollisuuksien jakamisesta meidän ja Facebookin välillä. Solmimassamme sopimuksessa on mainittu kaikki tiedot henkilötietojen käsittelystä sivustotietojen keräämistä varten.

Energiequelle GmbH:n Facebook-sivun tietosuojakäytännön voi lukea kokonaisuudessaan täällä.

 

1.2) Instagram

Sosiaalisen median palveluntarjoaja Instagram: Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, verkkosivusto: https://www.instagram.com. Instagram-palvelu on yksi Facebook Ireland Ltd:n tarjoamista Facebook-tuotteista.

Instagram-sivullamme kerromme yrityksestämme ja viestimme sidosryhmien ja kumppanien kanssa.

Huomaathan, että käytät Instagram-sivua ja sen toimintoja omalla vastuullasi. Tämä koskee ennen kaikkea interaktiivisten toimintojen käyttöä (esim. kommentointi, jakaminen, arvioiminen).

Energiequelle GmbH:n Instagram-sivun tietosuojakäytännön voi nähdä kokonaisuudessaan täällä.

 

2) Twitter

Sosiaalisen median palveluntarjoaja: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, verkkosivusto: https://www.twitter.com

Kerromme yrityksestämme ja ajankohtaisista aiheista Twitter-tilimme kautta.

Huomautamme, että kyseisen EQ:n tarjoaman Twitter-pikaviestipalvelun käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee ennen kaikkea interaktiivisten toimintojen käyttöä (esim. jakaminen, arvioiminen).

Twitterin käytön yhteydessä Twitter Inc. kerää, siirtää, tallentaa, julkaisee ja käyttää henkilötietoja. Ne siirretään asuinpaikasta riippumatta Yhdysvaltoihin, Irlantiin tai muuhun maahan, jossa Twitter Inc. toimii, ja tallennetaan sinne sekä käytetään siellä. Tietoja Twitterin käsittelemistä tiedoista ja käsittelyn tarkoituksista on Twitterin tietosuojakäytännössä: https://twitter.com/fi/privacy 

Käsittelemme Twitterissä syöttämiäsi tietoja, ennen kaikkea käyttäjätunnustasi ja tililläsi julkaisemaasi sisältöä, mikäli me mahdollisesti uudelleentweettaamme tweettejäsi, vastaamme niihin tai julkaisemme itse tweettejä, joissa viitataan tiliisi. Twitterissä julkaisemasi ja levittämäsi tiedot tulevat siten osaksi EQ:n viestintää ja yrityksen seuraajien nähtäville. Julkaisujen vastaanottaja on suuri yleisö eli mahdollisesti kuka tahansa.

Energiequelle GmbH:n Twitter-tilin tietosuojakäytännön voi lukea kokonaisuudessaan täällä.

 

3) LinkedIn

Verkon palveluntarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland; verkkosivusto: https://www.linkedin.com. Tietoja LinkedInin käsittelemistä tiedoista ja käsittelyn tarkoituksesta on LinkedInin tietosuojaselosteessa: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Voit ottaa meihin yhteyttä LinkedIn-tilimme kautta. Tällaisessa tapauksessa tallennamme viestisi sekä sähköpostin mukana välitetyt henkilötiedot. Henkilötietoja käsitellään vain pyyntösi käsittelemiseen. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

Energiequelle GmbH:n LinkedIn-tilin tietosuojakäytännön voi nähdä kokonaisuudessaan täällä.

 

4) Xing

Verkoston palveluntarjoaja on SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland, verkkkosivusto: https://www.xing.com/. Tietoja XINGin käsittelemistä tiedoista ja käsittelyn tarkoituksesta on XINGin tietosuojaselosteessa: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Voit ottaa meihin yhteyttä XING-tilimme kautta. Tällaisessa tapauksessa tallennamme viestisi sekä sähköpostin mukana välitetyt henkilötiedot. Henkilötietoja käsitellään vain pyyntösi käsittelemiseen. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

 

X. Tietoja kolmannen osapuolen palveluiden integroinnista

Tähän verkkosivustoon voidaan integroida kolmansien osapuolten sisältöjä, kuten esimerkiksi videoita, karttamateriaaleja, RSS-syötteitä tai grafiikoita muilta verkkosivustoilta. Tämä edellyttää aina sitä, että kyseisten sisältöjen tarjoajat (jäljempänä ”Kolmannen osapuolen tarjoajat”) tuntevat käyttäjän IP-osoitteen, niin että he voivat lähettää sisällöt kulloisenkin käyttäjän selaimeen tarkastelua varten. Pyrimme käyttämään vain sellaisia sisältöjä, joiden tarjoaja käyttää IP-osoitetta yksinomaan sisältöjen tarjoamiseen. Meillä ei kuitenkaan ole vaikutusvaltaa siihen, tallentavatko Kolmannen osapuolen tarjoajat IP-osoitteita esimerkiksi tilastointitarkoituksiin. Mikäli me tiedämme niin tapahtuvan, kerromme siitä käyttäjille.

 

1) YouTuben laajennettu tietosuojatila

Tämä sivusto sisältää YouTube-videoita. Sivustoa ylläpitää Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Käytämme YouTubea laajennetussa tietosuojatilassa. YouTuben mukaan tässä tilassa YouTube ei tallenna mitään tietoja vierailijoista tämän sivuston kautta ennen videon katselun aloittamista. Laajennettu tietosuojatila ei kuitenkaan välttämättä estä tietojen siirtoa YouTuben kumppaneille. YouTube luo yhteyden Google DoubleClick -verkkoon riippumatta siitä, katsotko videota vai et.

Kun käynnistät YouTube-videon tällä sivustolla, YouTube-palvelimiin muodostetaan yhteys. Samalla YouTube-palvelimelle ilmoitetaan, millä sivuistamme olet vieraillut.

Jos olet kirjautunut YouTube-tiliisi, annat YouTubelle mahdollisuuden kohdistaa selaustapasi suoraan omaan profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

Lisäksi YouTube voi tallentaa videon käynnistämisen jälkeen erilaisia evästeitä päätelaitteellesi tai käyttää vastaavia tunnistustekniikoita (esim. digitaalinen sormenjälki). Näin YouTube saa tietoa tämän sivuston vierailijoista. Näitä tietoja käytetään mm. videotilastojen luomiseen, käytettävyyden parantamiseen ja petosyritysten ehkäisemiseen.

YouTube-videon käynnistämisen jälkeen voidaan mahdollisesti suorittaa myös muita tietojenkäsittelytoimia, joihin me emme voi vaikuttaa.

Käytämme YouTubea voidaksemme esitellä verkkotarjouksiamme houkuttelevalla tavalla.

Tämä on oikeutettu etu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (f) mukaisesti. 

Lisätietoja YouTuben tietosuojasta on sen YouTuben tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

 

2) Google Web Fonts

Tämä sivusto käyttää fonttien yhdenmukaiseen esittämiseen Googlen Web Fonts -palvelua. Google-fontit asennetaan paikallisesti. Tämä on oikeutettu etu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (f) mukaisesti. 

Lisätietoja Google Web Fonts -palveluista on osoitteessa https://developers.google.com/fonts/faq sekä Googlen tietosuojaselosteessa https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

 

3) Google Maps

Tällä sivustolla käytetään Google Maps -karttapalvelun API-rajapintaa. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Maps -karttapalvelun toimintojen käyttäminen edellyttää IP-osoitteen tallentamista. Tiedot siirretään ja tallennetaan yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa.

Tämän sivuston tarjoaja ei voi vaikuttaa millään tahansa tähän tiedonsiirtoon.

Google Maps -karttapalvelun käyttö perustuu verkkotarjoustemme houkuttelevaan esittelemiseen sekä verkkosivustolla ilmoittamiemme paikkojen helppoon löydettävyyteen. Tämä on oikeutettu etu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (f) mukaisesti. 

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietsuojaselosteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

 

4) Google reCAPTCHA

Käytämme tällä verkkosivustolla Google reCAPTCHA -palvelua (jäljempänä reCAPTCHA). Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

reCAPTCHA tarkistaa, onko tietojen syöttäjä (esim. yhteydenottolomakkeessa) ihminen vai automatisoitu ohjelma. reCAPTCHA analysoi sivustovierailijan käyttäytymistä eri ominaisuuksien perusteella. Tämä analyysi käynnistyy automaattisesti sivustolle saapumisen jälkeen. Analyysia varten reCAPTCHA arvioi erilaisia tietoja (esim. sivuston IP-osoite, sivuston käytön kesto tai käyttäjän tekemät hiiren liikkeet). Analyysista kerätyt tiedot lähetetään Googlelle.

reCAPTCHA-analyysit toimivat täysin taustalla. Sivustovierailijoiille ei mainita analysoinnista.

Tietojen tallennus ja analysointi perustuu GDPR-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan (f). Verkkosivuston haltijalla on oikeutettu etu suojata verkkopalveluita automaattiselta väärinkäytöltä ja roskapostilta

Lisätietoja Google reCAPTCHAsta saat Googlen tietoturvasäännöksistä ja Googlen käyttöehdoista osoitteista https://policies.google.com/privacy?hl=fi und https://policies.google.com/terms?hl=fi.

Luvun X. lähde: e-recht24.de

 

XI. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä olet yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteröity. Voimassa oleva tietosuojalaki antaa rekisteröidylle kattavat oikeudet rekisterinpitäjään nähden. Kerromme oikeuksista alla:

Annetun suostumuksen peruutus (GDPR:n 7 artiklan 3 kohta)
Mikäli olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen tai käyttöön, voit peruuttaa sen milloin tahansa kirjeitse tai sähköpostitse. Tällöin peruutus astuu voimaan viestin toimittamisesta alkaen. Peruutus ei vaikuta aiemman käsittelyn laillisuuteen,

Oikeus saada pääsy tietoihin (GDPR:n 15 artikla)
Sinulla on aina oikeus saada tietoa siitä, käsittelemmekö me henkilötietojasi ja mitä henkilötietoja me käsittelemme. Annamme pyydettäessä nämä tiedot kirjallisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR:n 16 artikla)
Sinulla on oikeus tietojesi oikaisemiseen tai täydentämiseen, mikäli rekisteröidyn henkilötiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai epätäydellisyyksiä.

Oikeus tietojen poistamiseen (GDPR:n 17 artikla)
Voit vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli sille on lakimääräiset edellytykset GDPR:n 17 artiklan 1 ja 3 kohtien mukaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR:n 18 artikla)
Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Oikeus saada tietoja (GDPR:n 19 artikla)
Mikäli vetoat oikeuteesi oikaista tietoja, poistaa tietoja tai rajoittaa niiden käyttöä, rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan asiasta kaikille vastaanottajille, joille kyseisiä henkilötietoja on luovutettu, paitsi mikäli se ei ole mahdollista tai jos se on kohtuuttoman hankalaa.

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoa näistä vastaanottajista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR:n 20 artikla)
Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada tietojen käsittelystä vastuussa olevalle taholle antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai pyytää tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle.

Vastustamisoikeus (GDPR:n 21 artikla)
Jos käsittelemme henkilötietojasi intressivertailun mukaisesti oikeutetun etumme vuoksi, sinulla on oikeus vastustaa kyseisten tietojen tulevaa käsittelyä omasta tilanteestasi johtuvien syiden vuoksi. Jos vetoat oikeuteesi vastustaa käyttöä, lopetamme kyseisten tietojen käsittelyn. Voimme kuitenkin mahdollisesti käsitellä tietoja edelleen, jos me voimme osoittaa käsittelylle pakottavia laillisia syitä, jotka ohittavat intressisi, perusoikeutesi ja perusvapautesi, tai jos oikeudellisten vaateiden perusteleminen, esittäminen tai niiltä puolustaminen edellyttää käsittelyä.

Kun käsittelemme henkilötietojasi suoramainontaa varten, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa tämänkaltaiseen mainontaan. Voit vedota vastustusoikeuteesi edellä kuvatulla tavalla. Jos vetoat vastustusoikeuteesi, lopetamme kyseisten tietojen käsittelyn suoramainonnassa.

Oikeus tehdä valitus (GDPR:n 77 artikla)
Mikäli olet sitä mieltä, että henkilötietosi käsittely on ristiriidassa tietosuojaoikeudellisten määräysten kanssa, voit milloin tahansa tehdä kantelun valvontaviranomaiselle. Pääsääntöisesti rekisteröity voi kääntyä asuin- tai työskentelypaikkakuntansa valvontaviranomaisen puoleen.

Saksan osavaltioiden tietosuojavaltuutettujen ja valvontaviranomaisten yhteystiedot voi nähdä seuraavan linkin kautta: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Kaikki tietopyynnöt sekä tietojen käsittelyn vastustamista koskevat viestit tulee lähettää tietosuojavaltuutetullemme sähköpostitse osoitteeseen datenschutz@energiequelle.de tai postitse yllä mainittuun osoitteeseen.

 

XII. Tämän tietosuojakäytännön versio ja siihen tehtävät muutokset

Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu 20.5.2021. Tarjontamme kehittämisen myötä sekä lakimääräisten tai viranomaisiin liittyvien määräysten muuttuessa meidän on ehkä muutettava tätä tietosuojakäytäntöä.

Kontakt

  Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

  T +49 33769 871 0

  Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

  Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

  To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
  Google reCAPTCHA privacy policy

  Load Google reCAPTCHA

   To contact us via phone, use the following number:

   T +49 33769 871 0

   Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

   I have read the privacy policy

   To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
   Google reCAPTCHA privacy policy

   Load Google reCAPTCHA

    Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

    T +49 33769 871 0

    Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

    J'ai lu et compris la politique de confidentialité.

    To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
    Google reCAPTCHA privacy policy

    Load Google reCAPTCHA

     Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

     Puh. +358 (0)44 974 1482

     Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

     Olen lukenut tietosuojakäytännön.

     To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
     Google reCAPTCHA privacy policy

     Load Google reCAPTCHA