Asiakkailta saatu suositteluprosentti oli 100


Kallinchen, 8. kesäkuuta 2021
. Energiequelle GmbH:lla on hallinnointiosaston aluetoimistoja ympäri Saksaa, joiden toiminnasta yritys teettää säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyn. Viimeisimpään kyselyyn osallistui yli 30 asiakasta, jotka vastasivat 18 kysymykseen asteikolla 1 – 6 (1 = erinomainen, 6 = välttävä). Energiequelle sai asiakkailtaan huippuarvosanat vastausten keskiarvon ollessa 1,3.

Energiequelle halusi kyselyn myötä selvittää, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat yrityksen teknisiin ja kaupallisiin palveluihin sekä viestintään. Kyselyn aihealueita olivat muun muassa asiakaspalvelu, raportointi, maksutapahtumien käsittely sekä vikatilanteet ja korjausprosessit.

Vastauksissa korostuivat Energiequellen yhteyshenkilöiden erittäin hyvä saavutettavuus ja ammattitaito. 68 % vastanneista oli sitä mieltä, että palvelut ovat parantuneet entisestään sitten viime kyselyn. Asiakkailta saatu suositteluprosentti oli 100.

Energiequellen hallinnointijohtaja Lars Schiller on ylpeä kyselyn tuloksesta: ”Vuonna 2017 saimme suositteluprosentiksi 98,8. Olen erittäin tyytyväinen, että onnistuimme parantamaan sitä entisestään. Hyvä palvelu ja tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksekkään kasvun perusta.”

Kaikkien kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin 2 000 euron sähköpyörä. Voitto osui Christina Panzkelle, jonka muutaman tuulivoimalan hallinnoinnista Energiequelle vastaa: ”Olen todella iloinen. Haluan palkinnon lisäksi kiittää Energiequellea myös saumattomasta yhteistyöstä. Arvostan suuresti, että he kuuntelevat aina asiakkaiden toiveita ja ovat tavoitettavissa jopa sunnuntaisin. ”

Energiequelle vastaa tällä hetkellä lähes 800 voimalan hallinnoinnista, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 1 400 megawattia.