Smalmossa

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Maalahdessa Smalmossan alueella. Hankealue sijoittuu Petolahden itäpuolelle noin 5 km:n päähän Petolahden keskustasta.

Alueella tutkitaan mahdollisuutta rakentaa 6 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5–10 MW.

Maalahden kunta on hyväksynyt kaavoitusaloitteen 11.9.2023. Kaavakonsulttina toimii Sitowise Oy.

Hankkeessa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), joka tukee suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia tuottamalla laajalti hankkeen ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa. Tietoa kerätään suorittamalla alueella kattavia ympäristö- ja luontoselvityksiä.

Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja YVA-ohjelma. Sitä seuraa kaavaluonnos ja lopulta kaavaehdotus. Vuorovaikutteinen menettely sisältää viranomaistahojen kesken käytäviä neuvotteluja, julkisia nähtävilläoloaikoja ja kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa esitellään selvitysten tuloksia ja suunnitelmia.

Jos tuulivoimaan liittyen herää kysymyksiä tai joku aihe askarruttaa, voitte olla suoraan yhdeydessä meihin puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

 

Yleisötilaisuus 21.3.2024 klo 17:30 lähtien Petalax gymnasiumissa

YVA-ohjelma nähtävillä 4.3.-3.4.2024.

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään torstaina 21.3.2024 klo 18.00–20.00 Petolahden lukion (Gymnasiet i Petalax) tiloissa osoitteessa Mamrentie 9, Maalahti. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 3.4.2024 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa (viitteeksi EPOELY/364/2024).

Lisätietoja ympäristöhallinnon verkkopalvelusta: https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/homossenin-tuulivoimahanke-maalahti

Energiequelle Oy har under planering en vindpark i Smalmossa skogsområde i Malax. Projekt är beläget öster om Petalax by, ca. 5 km från Petalax centrum.

Möjligheten att bygga 6 vindkraftverk i projektområdet utreds. Totalhöjden är som högst 300 m. Effekten på ett enskilt kraftverk är 5–10 MW.

Förslaget att inleda uppgörandet av en delgeneralplan för vindparken godkändes 11.9.2023 av Malax kommunstyrelse. Som planläggningskonsult fungerar Sitowise Oy.

Ett MKB-förfarande (miljökonsekvensbedömning) tillämpas för projektet. I förfarandet samlas information genom omfattande undersökningar och inventeringar av bland annat naturvärden i området. Detta material används som underlag för planerings- och beslutsprocessen.

I första skedet av processen görs programmet för deltagande och bedömning (PDB) och en plan för miljökonsekvensbedömning (MKB). Därefter görs ett utkast till delgeneralplan och som följande ett planförslag. Samrådsprocessen består av flera möten mellan myndigheter, närboende och kommuninvånare. Här presenteras planerna och resultaten av utredningarna. Dessa tillfällen är öppna för allmänheten och ger möjlighet att delta och påverka i planeringen av vindparken.

Om du har frågor gällande projektet eller vindkraft i allmänhet, kontakta oss gärna på telefon eller epost. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

En allmän tillställning om detta kommer att hållas den 21 mars 2024 kl. 17:30 på Petalax gymnasium.

MKB-programmet är framlagt till påseende 4.3.-3.4.2024.

För allmänheten ordnas ett informationsmöte om bedömningsprogrammet torsdagen 21.3.2024 kl. 18.00–20.00 på gymnasiet i Petalax, adress Mamrevägen 9, Malax. Kaffeservering från och med kl. 17.30. Det är också möjligt att delta i infomötet på distans.

Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 3.4.2024 till adress:
registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa (referens EPOELY/364/2024).

 

Mera info från miljöförvaltningens webbtjänst: https://www.ymparisto.fi/sv/medverka/miljokonsekvensbedomning/homossens-vindkraftsprojekt-malax

Mikko Laukkanen
Projektijohtaja

Puh. +358 (0)44 901 8391
laukkanen@energiequelle.fi

Tietoa meistä

Energiequelle on suunnitellut ja toteuttanut tuulivoimahankkeita jo vuodesta 1997. Yritys työllistää tällä hetkellä yli 450 ilmastonmuutoksen torjumiseen sitoutunutta työntekijää Suomessa, Saksassa, Ranskassa ja Puolassa.

Yrityksemme tavoitteena on, että ihmisten olisi tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää luonnon omia, ehtymättömiä energialähteitä enenevissä määrin, sillä tuulta, aurinkoa ja biomassaa on kaikkialla. Kehitämme kestäviä, tarpeeseen perustuvia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa juuri siellä, missä niitä tarvitaan. Uusiutuvat energiat edistävät maailmanlaajuisesti parempaa ja ympäristöä säästävää tulevaisuutta.

Henkilökohtainen – innovatiivinen – luotettava

Lisätietoja yrityksestä löydät täältä.

Yhteydenottolomake

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kiitos palautteestasi!

  Olen lukenut tietosuojakäytännön

  Kontakt

   Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

   T +49 33769 871 0

   Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

   Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

   To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
   Google reCAPTCHA privacy policy

   Load Google reCAPTCHA

    To contact us via phone, use the following number:

    T +49 33769 871 0

    Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

    I have read the privacy policy

    To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
    Google reCAPTCHA privacy policy

    Load Google reCAPTCHA

     Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

     T +49 33769 871 0

     Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

     J'ai lu et compris la politique de confidentialité.

     To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
     Google reCAPTCHA privacy policy

     Load Google reCAPTCHA

      Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

      Puh. +358 (0)44 974 1482

      Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

      Olen lukenut tietosuojakäytännön.

      To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
      Google reCAPTCHA privacy policy

      Load Google reCAPTCHA

       Aby skontaktować się z nami telefonicznie, należy zadzwonić na poniższy numer.

       T +48 451 613 689

       Zachęcamy również do kontaktu poprzez nasz formularz. Cieszymy się, że możemy być do Państwa dyspozycji, odpiszemy najszybciej jak to możliwe.

       Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.