Roukus

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Vöyrissä Roukuksen alueella. Hankealue sijoittuu Komossan kylän länsipuolelle ja Kimon kylän eteläpuolelle. Vöyrin keskustasta hankealueelle on matkaa noin 13 kilometriä koillisen suuntaan.

Alueella tutkitaan mahdollisuutta rakentaa seitsemän tuulivoimalaa. Suunniteltavat voimalat ovat napakorkeudeltaan noin 160-200 metriä ja roottorin halkaisija noin 160-200 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW.

Vöyrin kunta on hyväksynyt kaavoitusaloitteen 3.12.2020. Kaavakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältäen YVA-suunnitelman. Sitä seuraa kaavaluonnos ja lopulta kaavaehdotus. Vuorovaikutteinen menettely sisältää viranomaistahojen kesken käytäviä neuvotteluja, julkisia nähtävilläoloaikoja ja kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa esitellään selvitysten tuloksia ja suunnitelmia.

Hankkeessa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), joka tukee suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia tuottamalla laajalti hankkeen ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa. Tietoa kerätään suorittamalla alueella kattavia ympäristö- ja luontoselvityksiä. Osayleiskaava- ja YVA-menettely suoritetaan yhteismenettelynä, jossa kaava laajennetaan täyttämään YVA-lain vaatimukset.

Jos tuulivoimaan liittyen herää kysymyksiä tai joku aihe askarruttaa, voitte olla suoraan yhteydessä meihin puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

 

 

Energiequelle Oy har under planering en vindpark i Roukus skogsområde i Vörå. Projekt är beläget väster om Komossa by och söder om Kimo by, 13 km nordväst om Vörå centrum.

Man utreder möjligheten att bygga sju vindkraftverk i projektområdet. De planerade vindkraftverken har en navhöjd på ca. 160-200 m och rotordiametern är planerad till ca. 160-200 m. Totalhöjden är som högst 300 m. Effekten på ett enskilt kraftverk är 5-10 MW.

Förslaget att inleda uppgörandet av en delgeneralplan för vindparken godkändes 3.12.2020 av Vörå kommun. Som planläggningskonsult fungerar Ramboll Finland Oy. I första skedet av processen görs programmet för deltagande och bedömning (PDB) och en plan för miljökonsekvensbedömning (MKB). Därefter görs ett utkast till delgeneralplan och som följande ett planförslag. Samrådsprocessen består av flera möten mellan myndigheter, närboende och kommuninvånare. Här presenteras planerna och resultaten av utredningarna. Dessa tillfällen är öppna för allmänheten och ger möjlighet att delta och påverka i planeringen av vindparken.

Ett MKB-förfarande (miljökonsekvensbedömning) tillämpas för projektet. I förfarandet samlas information genom omfattande undersökningar och inventeringar av bland annat naturvärden i området. Detta material används som underlag för planerings- och beslutsprocessen. Delgeneralplanen och MKB utförs som ett gemensamt förfarande. Det betyder att delgeneralplanen bör uppfylla de krav som ställs i MKB-lagen.

Om du har frågor gällande projektet eller vindkraft i allmänhet, kontakta oss gärna på telefon eller epost. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

 

Yhteyshenkilö
Tore Regnell
Maanvuokrausasiantuntija

Puh. +358 (0)44 98 61 533
regnell@energiequelle.fi

Yhteyshenkilö


Antto Kulla


Tuulivoiman tiiminvetäjä
Länsi-Suomi & Keski-Suomi

Puh. +358 (0)44 786 6067
kulla@energiequelle.fi

Teho n.
Effekten ca.

Sähköä vuosittain n.
Elproduktion årligen för ca.

CO₂- säästöjä n.
CO₂-besparing ca.

MW / voimala
MW / vindkraftverk

kotitalouden tarpeisiin
hushåll

t / vuosi
t / år

Lähteet: Energiequelle, Adatum Oy – Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011, Suomen Tuulivoimayhdistys

Alustava aikataulu

 • Maaliskuu 2021: Luontoselvitykset aloitettu
 • Kevät 2022: Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältäen YVA-ohjelman
 • Talvi 2022-23: Kaavaluonnos

 

Preliminär tidsplan

 • Mars 2021: Naturinventeringar inleddes
 • Våren 2022: Plan för deltagande och bedömning, samt plan för miljökonsekvensbedömning
 • Vintern 2022-23: Planutkast

 

Usein kysyttyä tuulivoimasta

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n tuottamasta ”Kysymyksiä tuulivoimasta” –esitteestä löydät vastauksia yleisimpiin tuulivoimasta esitettyihin kysymyksiin.

Vanliga frågor om vindkraft

Finska vindkraftföreningens broschyr ”Frågor om vindkraft” ger svar på de vanligaste förekommande frågorna om vindkraft.

Tietoa meistä

Energiequelle on suunnitellut ja toteuttanut tuulivoimahankkeita jo vuodesta 1997. Yritys työllistää tällä hetkellä yli 450 ilmastonmuutoksen torjumiseen sitoutunutta työntekijää Suomessa, Saksassa, Ranskassa sekä Puolassa.

Yrityksemme tavoitteena on, että ihmisten olisi tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää luonnon omia, ehtymättömiä energialähteitä enenevissä määrin, sillä tuulta, aurinkoa ja biomassaa on kaikkialla. Kehitämme kestäviä, tarpeeseen perustuvia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa juuri siellä, missä niitä tarvitaan. Uusiutuvat energiat edistävät maailmanlaajuisesti parempaa ja ympäristöä säästävää tulevaisuutta.

Henkilökohtainen – innovatiivinen – luotettava

Lisätietoja yrityksestä löydät täältä.

Yhteydenottolomake

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kiitos palautteestasi!

  Olen lukenut tietosuojakäytännön

  Kontakt

   Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

   T +49 33769 871 0

   Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

   Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

   To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
   Google reCAPTCHA privacy policy

   Load Google reCAPTCHA

    To contact us via phone, use the following number:

    T +49 33769 871 0

    Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

    I have read the privacy policy

    To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
    Google reCAPTCHA privacy policy

    Load Google reCAPTCHA

     Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

     T +49 33769 871 0

     Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

     J'ai lu et compris la politique de confidentialité.

     To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
     Google reCAPTCHA privacy policy

     Load Google reCAPTCHA

      Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

      Puh. +358 (0)44 974 1482

      Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

      Olen lukenut tietosuojakäytännön.

      To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
      Google reCAPTCHA privacy policy

      Load Google reCAPTCHA

       Aby skontaktować się z nami telefonicznie, należy zadzwonić na poniższy numer.

       T +48 451 613 689

       Zachęcamy również do kontaktu poprzez nasz formularz. Cieszymy się, że możemy być do Państwa dyspozycji, odpiszemy najszybciej jak to możliwe.

       Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.