Korsbäck

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Korsnäsin ja Maalahden rajalle Korsbäckin kylän lähettyville. Hankealue sijoittuu Korsnäsin kuntakeskuksen itäpuolelle noin 7 km:n päähän.

Alueella tutkitaan mahdollisuutta rakentaa 6 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5–10 MW.

Korsnäsin kunta hyväksyi kaavoitusaloitteen 2.10.2023 ja Maalahden kunta hyväksyi kaavoitusaloitteen 16.10.2023. Kaavakonsulttina toimii Finnish Consulting Group Oy (FCG).

Hankkeessa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), joka tukee suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia tuottamalla laajalti hankkeen ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa. Tietoa kerätään suorittamalla alueella kattavia ympäristö- ja luontoselvityksiä.

Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja YVA-ohjelma. Sitä seuraa kaavaluonnos ja lopulta kaavaehdotus. Vuorovaikutteinen menettely sisältää viranomaistahojen kesken käytäviä neuvotteluja, julkisia nähtävilläoloaikoja ja kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa esitellään selvitysten tuloksia ja suunnitelmia.

Jos tuulivoimaan liittyen herää kysymyksiä tai joku aihe askarruttaa, voitte olla suoraan yhdeydessä meihin puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

Energiequelle Oy planerar ett vindkraftsprojekt vid gränsen mellan Korsnäs och Malax i närheten av Korsbäck. Projektområdet ligger cirka 7 kilometer öster om Korsnäs kommuncentrum.

Möjligheten att bygga 6 vindkraftverk i projektområdet utreds. Totalhöjden är som högst 300 m. Effekten på ett enskilt kraftverk är 5–10 MW.

Korsnäs kommun godkände planeringsinitiativet 2.10.2023, och Malax kommun godkände planeringsinitiativet 16.10.2023. Som planläggningskonsult fungerar Finnish Consulting Group Oy (FCG).

Ett MKB-förfarande (miljökonsekvensbedömning) tillämpas för projektet. I förfarandet samlas information genom omfattande undersökningar och inventeringar av bland annat naturvärden i området. Detta material används som underlag för planerings- och beslutsprocessen.

I första skedet av processen görs programmet för deltagande och bedömning (PDB) och en plan för miljökonsekvensbedömning (MKB). Därefter görs ett utkast till delgeneralplan och som följande ett planförslag. Samrådsprocessen består av flera möten mellan myndigheter, närboende och kommuninvånare. Här presenteras planerna och resultaten av utredningarna. Dessa tillfällen är öppna för allmänheten och ger möjlighet att delta och påverka i planeringen av vindparken.

Om du har frågor gällande projektet eller vindkraft i allmänhet, kontakta oss gärna på telefon eller epost. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

Mikko Laukkanen
Projektijohtaja

Puh. +358 (0)44 901 8391
laukkanen@energiequelle.fi

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 22. toukokuuta-20. kesäkuuta 2024.

 

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 5.6.2024 klo 18.00–20.00 Petolahden lukion tiloissa osoitteessa Mamrentie 9, Maalahti.

 

Lisätietoa hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista:
https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/korsbackin-tuulivoimahanke-korsnas-ja-maalahti

Projektets miljökonsekvensbedömningsprogram och plan för deltagande och bedömning är till påseende 22.5.-20.6.2024.

 

För allmänheten ordnas ett informationsmöte om bedömningsprogrammet onsdagen 5.6.2024 kl. 18.00–20.00 på gymnasiet i Petalax, adress Mamrevägen 9, Malax.

Mera information om förfarandet för miljökonsekvensbedömning: https://www.ymparisto.fi/sv/medverka/miljokonsekvensbedomning/korsbacks-vindkraftsprojekt-korsnas-och-malax

Tietoa meistä

Energiequelle on suunnitellut ja toteuttanut tuulivoimahankkeita jo vuodesta 1997. Yritys työllistää tällä hetkellä yli 450 ilmastonmuutoksen torjumiseen sitoutunutta työntekijää Suomessa, Saksassa, Ranskassa ja Puolassa.

Yrityksemme tavoitteena on, että ihmisten olisi tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää luonnon omia, ehtymättömiä energialähteitä enenevissä määrin, sillä tuulta, aurinkoa ja biomassaa on kaikkialla. Kehitämme kestäviä, tarpeeseen perustuvia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa juuri siellä, missä niitä tarvitaan. Uusiutuvat energiat edistävät maailmanlaajuisesti parempaa ja ympäristöä säästävää tulevaisuutta.

Henkilökohtainen – innovatiivinen – luotettava

Lisätietoja yrityksestä löydät täältä.

Yhteydenottolomake

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kiitos palautteestasi!

  Olen lukenut tietosuojakäytännön

  Kontakt

   Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

   T +49 33769 871 0

   Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

   Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

   To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
   Google reCAPTCHA privacy policy

   Load Google reCAPTCHA

    To contact us via phone, use the following number:

    T +49 33769 871 0

    Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

    I have read the privacy policy

    To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
    Google reCAPTCHA privacy policy

    Load Google reCAPTCHA

     Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

     T +49 33769 871 0

     Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

     J'ai lu et compris la politique de confidentialité.

     To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
     Google reCAPTCHA privacy policy

     Load Google reCAPTCHA

      Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

      Puh. +358 (0)44 974 1482

      Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

      Olen lukenut tietosuojakäytännön.

      To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
      Google reCAPTCHA privacy policy

      Load Google reCAPTCHA

       Aby skontaktować się z nami telefonicznie, należy zadzwonić na poniższy numer.

       T +48 451 613 689

       Zachęcamy również do kontaktu poprzez nasz formularz. Cieszymy się, że możemy być do Państwa dyspozycji, odpiszemy najszybciej jak to możliwe.

       Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.