Kivine

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Vöyrissä Kivinen alueella. Hankealue sijoittuu Rekipellon kylän itäpuolelle Vöyristä Ylihärmään johtavan tien eteläpuolelle noin 7 km:n päähän Vöyrin keskustasta.

Alueella tutkitaan mahdollisuutta rakentaa 36 tuulivoimalaa. Suunniteltavat voimalat ovat napakorkeudeltaan noin 160-200 metriä ja roottorin halkaisija noin 160-200 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW.

Vöyrin kunta on hyväksynyt kaavoitusaloitteen 27.4.2021. Kaavakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja YVA-suunnitelma. Sitä seuraa kaavaluonnos ja lopulta kaavaehdotus. Vuorovaikutteinen menettely sisältää viranomaistahojen kesken käytäviä neuvotteluja, julkisia nähtävilläoloaikoja ja kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa esitellään selvitysten tuloksia ja suunnitelmia.

Hankkeessa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), joka tukee suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia tuottamalla laajalti hankkeen ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa. Tietoa kerätään suorittamalla alueella kattavia ympäristö- ja luontoselvityksiä.

Jos tuulivoimaan liittyen herää kysymyksiä tai joku aihe askarruttaa, voitte olla suoraan yhteydessä meihin puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

Linkki maanomistajaryhmän ylläpitämään nettisivustoon: https://www.kivinevind.fi

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 20.9.2023 klo 17.00 alkaen osoitteessa Norrvalla, Vöyrintie 305–307, 66600 Vöyri. Yleisöllä on mahdollisuus tulla tutustumaan hankkeeseen klo 16.00 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta ymparisto.fi verkkosivulla.

 

Energiequelle Oy har under planering en vindpark i Kivine skogsområde i Vörå. Projekt är beläget öster om Rejpelt by, på södra sidan av vägen från Vörå till Ylihärmä, ca. 7 km från Vörå centrum.

Man utreder möjligheten att bygga 36 vindkraftverk i projektområdet. De planerade vindkraftverken har en navhöjd på ca. 160-200 m och rotordiametern är planerad till ca. 160-200 m. Totalhöjden är som högst 300 m. Effekten på ett enskilt kraftverk är 5-10 MW.

Förslaget att inleda uppgörandet av en delgeneralplan för vindparken godkändes 27.4.2021 av Vörå kommun. Som planläggningskonsult fungerar Ramboll Finland Oy. I första skedet av processen görs programmet för deltagande och bedömning (PDB) och en plan för miljökonsekvensbedömning (MKB). Därefter görs ett utkast till delgeneralplan och som följande ett planförslag. Samrådsprocessen består av flera möten mellan myndigheter, närboende och kommuninvånare. Här presenteras planerna och resultaten av utredningarna. Dessa tillfällen är öppna för allmänheten och ger möjlighet att delta och påverka i planeringen av vindparken.

Ett MKB-förfarande (miljökonsekvensbedömning) tillämpas för projektet. I förfarandet samlas information genom omfattande undersökningar och inventeringar av bland annat naturvärden i området. Detta material används som underlag för planerings- och beslutsprocessen.

Om du har frågor gällande projektet eller vindkraft i allmänhet, kontakta oss gärna på telefon eller epost. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

Länk till websidan som upprätthållas av markägargruppen: https://www.kivinevind.fi

Informationsmöte för allmänheten

Ett informationsmöte för allmänheten om bedömningsprogrammet ordnas 20.9.2023 kl. 17.00 i Norrvalla, Vöråvägen 305–307, 66600 Vörå. Allmänheten har möjlighet att bekanta sig med projektet från kl. 16.00. Man kan också delta i evenemanget elektroniskt. Länken läggs på förhand ut på ymparisto.fi webbsidan.

Yhteyshenkilö
Tore Regnell
Maanvuokrausasiantuntija

Puh. +358 (0)44 98 61 533
regnell@energiequelle.fi

Yhteyshenkilö

Antto Kulla
Tuulivoiman tiiminvetäjä
Länsi-Suomi & Keski-Suomi

Puh. +358 (0)44 786 6067
kulla@energiequelle.fi

Teho n.
Effekten ca.

Sähköä vuosittain n.
Elproduktion årligen för ca.

CO₂-säästöjä n.
CO₂-besparing ca.

MW / voimala
MW / vindkraftverk

kotitalouden tarpeisiin
hushåll

t / vuosi
t / år

Lähteet: Energiequelle, Adatum Oy – Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011, Suomen Tuulivoimayhdistys

Alustava aikataulu

 • Maaliskuu 2021: Luontoselvitykset aloitettu
 • Kevät/Kesä 2022: Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältäen YVA-ohjelman
 • Talvi 2022-23: Kaavaluonnos

 

Preliminär tidsplan

 • Mars 2021: Naturinventeringar inleddes
 • Våren/Sommaren 2022: Plan för deltagande och bedömning, samt plan för miljökonsekvensbedömning
 • Vintern 2022-23: Planutkast

 

Usein kysyttyä tuulivoimasta

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: n tuottamasta ”Kysymyksiä tuulivoimasta” – esitteestä löydät vastauksia yleisimpiin tuulivoimasta esitettyihin kysymyksiin.

Vanliga frågor om vindkraft

Finska vindkraftföreningens broschyr ”Frågor om vindkraft” ger svar på de vanligaste förekommande frågorna om vindkraft.

Tietoa meistä

Energiequelle on suunnitellut ja toteuttanut tuulivoimahankkeita jo vuodesta 1997. Yritys työllistää tällä hetkellä yli 450 ilmastonmuutoksen torjumiseen sitoutunutta työntekijää Suomessa, Saksassa, Ranskassa sekä Puolassa.

Yrityksemme tavoitteena on, että ihmisten olisi tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää luonnon omia, ehtymättömiä energialähteitä enenevissä määrin, sillä tuulta, aurinkoa ja biomassaa on kaikkialla. Kehitämme kestäviä, tarpeeseen perustuvia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa juuri siellä, missä niitä tarvitaan. Uusiutuvat energiat edistävät maailmanlaajuisesti parempaa ja ympäristöä säästävää tulevaisuutta.

Henkilökohtainen – innovatiivinen – luotettava

Lisätietoja yrityksestä löydät täältä.

Yhteydenottolomake

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kiitos palautteestasi!

  Olen lukenut tietosuojakäytännön

  Kontakt

   Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

   T +49 33769 871 0

   Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

   Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

   To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
   Google reCAPTCHA privacy policy

   Load Google reCAPTCHA

    To contact us via phone, use the following number:

    T +49 33769 871 0

    Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

    I have read the privacy policy

    To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
    Google reCAPTCHA privacy policy

    Load Google reCAPTCHA

     Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

     T +49 33769 871 0

     Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

     J'ai lu et compris la politique de confidentialité.

     To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
     Google reCAPTCHA privacy policy

     Load Google reCAPTCHA

      Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

      Puh. +358 (0)44 974 1482

      Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

      Olen lukenut tietosuojakäytännön.

      To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
      Google reCAPTCHA privacy policy

      Load Google reCAPTCHA