Ympäristöasioiden hallinta

Ympäristön- ja luonnonsuojelu ovat alusta alkaen olleet erottamaton osa Energiequellen liiketoimintaa. Vuonna 2018 toimipaikoissamme Kallinchenissa ja Bremenissä otettiin käyttöön EMAS-asetuksen vaatimusten mukainen ympäristöjärjestelmä.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on kattava, yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä: EMAS-asetus (EY) N:o 1221/2009.

Miksi EMAS?

EMAS on kaikista kattavin ja luotettavin kestävän ympäristöjohtamisen järjestelmä. Järjestelmä on monipuolinen ja avoin, eivätkä sen vaatimukset rajoitu pelkästään hallinnointiin.

Energiequelle työntekijöineen on sitoutunut ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. Vakiintunut ympäristöjohtamiskäytäntömme vahvistaa jokaisen työntekijän osallistumista Energiequellen ympäristösuojelupyrkimyksiin.

Ympäristöpolitiikka

Energiequelle pyrkii aktiivisesti edistämään ilmastonmuutoksen torjumista ja säilyttämään elinvoimaisen ympäristön tuleville sukupolville. Näin ollen yritys on sitoutunut pitämään toimintojensa ympäristövaikutukset minimissään. Käyttöönotetun ympäristöasioiden hallintajärjestelmän avulla voimme jatkuvasti mitata ja optimoida yrityksemme ympäristönsuojelun tasoa.

Energiequellen toiminta on ympäristövastuullista. Suosimme palveluntarjoajia ja toimittajia, joiden työskentelytavat ja -tekniikat ovat kestäviä ja luonnonvaroja säästäviä. Toimistojemme energiantarve katetaan aurinkovoimalla, tuulivoimalla sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Myös syntyvän jätteen määrä pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena.

Yrityksen johto katsoo, että luonnonvarojen kestävä käyttö sekä ihmisten ja kiinnostuneiden tahojen osallistuminen ovat tukeva perusta kestävälle taloudelliselle menestykselle. Menestyksen varmistamiseksi työntekijöillämme on aina tarvittavat pätevyydet ja heille tarjotaan säännöllisesti jatkokoulutusta. Ympäristölainsäädännön noudattaminen on meille itsestään selvää.

Ympäristöselonteko

Ympäristöselonteossamme raportoimme avoimesti yrityksemme kehityksestä, saavutetuista tuloksista ja merkittävien tavoitteiden toteutumisesta. Selonteossa tiedotetaan myös ympäristöohjelmastamme ja ympäristönäkökohdista. Keskeisimpinä ympäristöindikaattoreina toimivat energia- ja materiaalitehokkuus, vedenkulutus, jätteiden määrä, maankäyttö sekä kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt.

Pyydä uusin ympäristöselontekomme sähköpostitse (saatavana vain saksaksi).

Kontakt

  Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

  T +49 33769 871 0

  Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

  Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

   To contact us via phone, use the following number:

   T +49 33769 871 0

   Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

   I have read the privacy policy

    Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

    T +49 33769 871 0

    Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

    J'ai lu et compris la politique de confidentialité.

     Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

     Puh. +358 (0)44 974 1482

     Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

     Olen lukenut tietosuojakäytännön.