Palkinnot

CrefoZert erinomaisesta luottokelpoisuudesta
Vuodesta 2016 lähtien meille on myönnetty vuosittain CrefoZert-luottokelpoisuustodistus. Vuonna 2020 laskeuduimme yhdeksästä luokitusluokasta toiseksi korkeimpaan ”erinomaisen luottokelpoisuuden” luokkaan.

Sertifikaatin myöntää luottotietotoimisto Creditreform, joka on Saksan johtava asiantuntija yritysten luottokelpoisuuden arvioinnissa. Tunnustuksen myöntämisen perustana on kolmivaiheinen sertifiointiprosessi, joka sisältää luottokelpoisuusindeksin, vuositilinpäätösten analyysin ja henkilökohtaisen kyselyn. Tämän tarkastuksen yhteydessä Energiequelle osoittaa säännöllisesti erinomaista luottokelpoisuusrakennetta ja täyttää kaikki sertifiointikriteerit.

Vain noin 1,7 prosenttia saksalaisista yrityksistä täyttää CrefoZertin tiukat kriteerit.

Saksalainen valvomo on sertifioitu ISO 27001 -standardin mukaisesti
Energiequelle täyttää onnistuneen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän (ISMS) edellytykset. Siihen ei kuulu ainoastaan tiukka tietoturvaorganisaatio, vaan siinä säännellään myös tietotekniikkatapahtumien hallintaa ja tehokasta riskienhallintaa yrityksen prosesseissa. Näin varmistetaan liiketoimintaprosessiemme turvallisuus ja laatu.

Sertifioinnin ansiosta Energiequelle GmbH:n valvomo on yksi harvoista ISO 27001 -sertifioiduista valvomoista koko Saksassa. Onnistunut sertifiointi heijastuu toimintaprosessiemme turvallisuuteen ja laatuun. Olemme sitoutuneet ylläpitämään ja jatkuvasti parantamaan saavuttamiamme standardeja.

Saksan tuulienergialiitto
Energiequelle on myös ollut Saksan tuulienergiayhdistyksen tunnustettu neuvoa-antava jäsen vuodesta 2017. Sinetti myönnetään tietyin edellytyksin korkeatasoisesta sitoutumisesta rakentavaan yhteistyöhön yhdistyksen neuvoa-antavassa komiteassa.

Leading Employer 2024
Vuonna 2022 meille myönnettiin ”johtavan työnantajan” palkinto. Näin ollen kuulumme Saksan työnantajien TOP 1 prosenttiin. Tätä varten analysoitiin yli kymmenen miljoonaa tietoa noin 160 000 yrityksestä. Huomioon otettiin muun muassa luokitukset eri verkkoportaaleissa, sertifikaatit, tarjotut edut, imago, arvojen ymmärtäminen, suhdetoiminta, sosiaalinen media, viestintä kykyjen kanssa ja paljon muuta. Pärjäsimme erityisen hyvin etujen ja työntekijöiden tyytyväisyyden alalla.

Kununu Top Company 2023
Kununu myönsi meille Top Company 2023 -palkinnon, johon vain noin viisi prosenttia verkkoalustan työnantajaprofiileista pääsee. Arvosanalla 4,0 pistettä 5,0 pisteestä olemme selvästi alan keskiarvon yläpuolella. Lisäksi suositteluprosentti on sata. Palkinto myönnetään työntekijöiden riippumattomien arvioiden perusteella, ja se kuvastaa erityisen korkeaa tyytyväisyyttä ja houkuttelevaa työympäristöä. Lisätietoja: kununu.com/de/energiequelle

Reilun tuulivoiman kumppani Thüringen
Energiequelle on ”reilun tuulivoiman kumppani” Thüringenissä. Thüringenin osavaltio haluaa kattaa sata prosenttia omasta energiantarpeestaan uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2040 mennessä. Jotta tämän vision toteuttamista ei vain edistettäisi, vaan se tapahtuisi myös läpinäkyvien ja oikeudenmukaisten suojakaiteiden puitteissa, hankesuunnittelijat voivat sertifioida itsensä ThEGA:n tuulienergian palvelukeskuksen toimesta. Brandenburgissa toimiva hankesuunnitteluyritys Energiequelle, joka saa vuoden 2016 lopussa valmiiksi kolmannen tuulipuistonsa Thüringeniin, on hiljattain saanut vastaavan ThEGA-merkin.

Sertifikaattiin kuuluu vapaaehtoinen sitoutuminen ThEGA:n asettamiin ohjeisiin tuulivoiman oikeudenmukaisesta laajentamisesta vapaavaltiossa. Niihin kuuluu muun muassa se, että kaikki tuulipuiston läheisyydessä sijaitsevat sidosryhmät otetaan mukaan koko hankkeen suunnitteluvaiheen ajan.

”Yrityksemme perustamisesta lähtien olemme pyrkineet toimimaan oikeudenmukaisesti kaikkien hankekumppaneiden kanssa kokonaisvaltaisen asiakastyytyväisyyden nimissä. Siksi olemme myös tukeneet paikallisviranomaisia ja -yhteisöjä, jotta ne voivat alusta alkaen tiedottaa avoimesti kansalaisilleen. Sinetti on meille eräänlainen virallinen ilmaus työfilosofiasta, joka on aina ollut osa yrityskulttuuriamme”, sanoo toimitusjohtaja Michael Raschemann.

EMAS

Ympäristön- ja luonnonsuojelu ovat alusta alkaen olleet erottamaton osa Energiequellen liiketoimintaa. Vuonna 2018 toimipaikoissamme Kallinchenissa ja Bremenissä otettiin käyttöön EMAS-asetuksen vaatimusten mukainen ympäristöjärjestelmä.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on kattava, yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä: EMAS-asetus (EY) N:o 1221/2009.

EU-komissio päätti asetuksella (EU) 2017/1505 muuttaa EMAS-asetuksen liitteitä I–III, jotta voidaan säilyttää EMAS-järjestelmän yhteensopivuus ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän kanssa ja parantaa EMAS-järjestelmän käyttäjäystävällisyyttä.

EU-komissio tarkisti jäsenvaltioita kuullen myös EMAS-asetuksen liitteessä IV vahvistettuja raportointivaatimuksia.. Liitteen IV ”Ympäristöraportointi” uusi versio tuli voimaan 9.1.2019 asetuksella (EU) 2018/2026.

Ympäristöpolitiikka

Tulevaisuuden energiaa. Tämä on Energiequelle GmbH:n johtoajatus.

Olemme toteuttaneet uusiutuvan energian hankkeita vuodesta 1997 lähtien. Kehitämme, rakennamme ja käytämme tuulienergia- ja aurinkosähköjärjestelmiä, muuntamoita ja energianvarastointijärjestelmiä Saksassa ja Euroopassa.. Lisäksi kehitämme innovatiivisia energiahuoltoratkaisuja, huolehdimme vanhojen laitosten kunnostamisesta ja myymme tytäryhtiömme eqSTROMin kautta kestävästi tuotettua sähköä loppuasiakkaillemme. Yli 400 työntekijää Saksassa, Ranskassa, Suomi ja Puola sitoutuu päivittäin onnistuneeseen uusiin energiamuotoihin siirtymiseen – intohimoisesti, rohkeasti ja inhimillisesti.

Edistämme aktiivisesti Saksan hallituksen asettamien ympäristönsuojelutavoitteiden saavuttamista ja puhtaan maapallon jättämistä tuleville sukupolville, ja sitoudumme myös vähentämään toimintamme ympäristövaikutukset minimiin. Samalla optimoimme liiketoimintamme myönteiset ympäristövaikutukset ja edistämme siten kestävän energiahuollon saavuttamista. Ympäristöystävällistä sähkökäyttöistä liikennettä Energiequelle edistää luomalla oman latausinfrastruktuurin.

Vuonna 2018 käyttöön otetun EMAS-ympäristönhallintajärjestelmän myötä ympäristötyön jatkuvaan parantamiseen liittyvät sitovat ja vapaaehtoiset velvollisuudet on mitoitettu ja optimoitu.

Olemme vastuussa ympäristönsuojelusta palvelujemme ja liiketoimintamme osalta. Suosimme palveluntarjoajia ja tavarantoimittajia, joiden työskentelytavat ja teknologiat ovat kestäviä ja resurssitehokkaita. Toimistojen energiantarve katetaan aurinkovoimalla, tuulivoimalla ja kaukolämmöllä. Jätteitä vältetään mahdollisuuksien mukaan.

Yritysjohto katsoo, että luonnonvarojen kestävä hallinta, johon kansalaiset ja sidosryhmät osallistuvat, on kestävän taloudellisen menestyksen kulmakivi. Tämän onnistumisen varmistamiseksi työntekijät saavat jatkuvaa koulutusta ja pätevöityvät. Koulutuksessa keskitytään myös jatkuviin sääntelyn ja lainsäädännön muutoksiin. Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen on meille itsestäänselvyys.

Otamme vastuun. Vakavasti.

 

Ympäristöselonteko

Ympäristöselonteossamme raportoimme avoimesti yrityksemme kehityksestä, saavutetuista tuloksista ja merkittävien tavoitteiden toteutumisesta. Selonteossa tiedotetaan myös ympäristöohjelmastamme ja ympäristönäkökohdista. Keskeisimpinä ympäristöindikaattoreina toimivat energia- ja materiaalitehokkuus, vedenkulutus, jätteiden määrä, maankäyttö sekä kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt.

Pyydä uusin ympäristöselontekomme sähköpostitse (saatavana vain saksaksi).

Kontakt

  Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

  T +49 33769 871 0

  Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

  Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

  To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
  Google reCAPTCHA privacy policy

  Load Google reCAPTCHA

   To contact us via phone, use the following number:

   T +49 33769 871 0

   Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

   I have read the privacy policy

   To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
   Google reCAPTCHA privacy policy

   Load Google reCAPTCHA

    Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

    T +49 33769 871 0

    Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

    J'ai lu et compris la politique de confidentialité.

    To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
    Google reCAPTCHA privacy policy

    Load Google reCAPTCHA

     Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

     Puh. +358 (0)44 974 1482

     Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

     Olen lukenut tietosuojakäytännön.

     To send this form you have to load Google reCAPTCHA.
     Google reCAPTCHA privacy policy

     Load Google reCAPTCHA

      Aby skontaktować się z nami telefonicznie, należy zadzwonić na poniższy numer.

      T +48 451 613 689

      Zachęcamy również do kontaktu poprzez nasz formularz. Cieszymy się, że możemy być do Państwa dyspozycji, odpiszemy najszybciej jak to możliwe.

      Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.