Nasze zarządzanie środowiskiem

Obszary działalności Energiequelle GmbH są już nierozerwalnie związane z zagadnieniami ochrony środowiska i przyrody. W 2018 roku w naszych głównych zakładach w Kallinchen i Bremie wprowadziliśmy system zarządzania środowiskiem zgodnie z wymogami rozporządzenia EMAS III.
EMAS to wspólnotowy system ekozarządzania i audytu opracowany przez Wspólnotę Europejską: EMAS Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009

Rozporządzeniem (UE) 2017/1505 Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianie załączników od I do III do rozporządzenia EMAS w celu utrzymania zgodności EMAS z systemem zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 oraz poprawy przyjazności EMAS dla użytkownika.

W porozumieniu z państwami członkowskimi Komisja Europejska dokonała również przeglądu wymogów sprawozdawczych wynikających z załącznika IV do rozporządzenia EMAS. Nowa wersja załącznika IV „Sprawozdawczość środowiskowa” weszła w życie wraz z Rozporządzeniem (UE) 2018/2026 z dniem 09.01.2019.

Dlaczego wybraliśmy EMAS?

EMAS to najbardziej wymagający na świecie system zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Jego wymagania wykraczają poza zwykły system zarządzania i obejmują optymalizację wykraczającą poza wymagania prawa ochrony środowiska.
Zobowiązujemy się do ciągłego optymalizowania naszych działań na rzecz środowiska i angażujemy w to wszystkich naszych pracowników. Wykorzystujemy w praktyce nasze zarządzanie środowiskiem i wzmacniamy identyfikowanie się każdej osoby z interesami ochrony środowiska firmy Energiequelle GmbH.

Nasza polityka środowiskowa

Energia z przyszłością. Taką zasadą kieruje się firma Energiequelle GmbH.
Projekty z zakresu energii odnawialnych realizujemy od 1997 roku. Zajmujemy się rozwojem, budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, stacji transformatorowych oraz magazynów energii w Niemczech i Europie. Ponadto pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie dostaw energii, zajmujemy się modernizacją starszych elektrowni i sprzedajemy wyprodukowany w sposób zrównoważony prąd odbiorcom końcowym za pośrednictwem naszej spółki córki eqSTROM. Ponad 400 pracowników w Niemczech, Francji, Finlandii i Polsce codziennie angażuje się w udaną transformację energetyczną – z pasją, odwagą i po ludzku.
Nie tylko aktywnie przyczyniamy się do osiągnięcia celów ochrony klimatu, wyznaczonych przez rząd federalny, ale także do pozostawienia nienaruszonego środowiska naturalnego dla potomnych i do zredukowania do minimum wpływu naszej działalności na środowisko. Jednocześnie optymalizujemy pozytywny wpływ naszej działalności na środowisko i w ten sposób wnosimy swój wkład w realizację zrównoważonego zaopatrzenia w energię. Przyjazna dla klimatu mobilność elektryczna jest promowana przez Energiequelle poprzez rozwój własnej infrastruktury ładowania.
Wraz z wprowadzeniem w 2018 roku systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z EMAS, wiążące regulacje prawne i dobrowolne zobowiązania, które podjęliśmy w celu ciągłego optymalizowania naszych działań środowiskowych, stały się mierzalne i zostały zoptymalizowane.
Bierzemy odpowiedzialność za ochronę środowiska w zakresie naszych usług i działalności gospodarczej. Preferujemy usługi i dostawców, których metody pracy i technologie są zrównoważone i chronią zasoby. Zapotrzebowanie na energię w naszych biurach pokrywamy energią z fotowoltaiki, energii wiatrowej i elektrociepłowni. W miarę możliwości unikamy wytwarzania odpadów.
Zarząd uważa zrównoważone wykorzystanie zasobów, zaangażowanie obywateli i zainteresowanych stron za podstawę trwałego sukcesu gospodarczego. Aby zapewnić ten sukces, pracownicy są stale szkoleni i podnoszą swoje kwalifikacje. Ciągłe zmiany przepisów prawnych i norm stanowią również część programu szkolenia. Przestrzeganie wymogów prawnych jest dla nas rzeczą oczywistą.
Bierzemy na siebie odpowiedzialność. Robimy to z przekonania.

Nasza deklaracja środowiskowa

W naszej deklaracji środowiskowej informujemy o rozwoju naszego przedsiębiorstwa, osiągniętych już wynikach i najważniejszych kamieniach milowych. Przedstawiamy informacje na temat naszych programów oraz wskaźników środowiskowych. Skupiamy się na podstawowych wskaźnikach efektywności energetycznej i materiałowej, zużyciu wody, wytwarzaniu odpadów, wykorzystaniu gruntów i całkowitej emisji gazów cieplarnianych.
Nasza sprawozdawczość środowiskowa jest prowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniach (UE) 2018/2026 komisji Europejskiej z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Kontakt

  Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

  T +49 33769 871 0

  Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

  Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

   To contact us via phone, use the following number:

   T +49 33769 871 0

   Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

   I have read the privacy policy

    Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

    T +49 33769 871 0

    Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

    J'ai lu et compris la politique de confidentialité.

     Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

     Puh. +358 (0)44 974 1482

     Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

     Olen lukenut tietosuojakäytännön.