Ympäristöjohtaminen

Ympäristön- ja luonnonsuojeluasiat ovat jo ennestään erottamaton osa Energiequellen eri liiketoiminta-alueiden toimintaa. Vuonna 2018 otimme päätoimipaikoissamme Kallinchenissa ja Bremenissä käyttöön ympäristöjärjestelmän, joka täyttää EMAS-asetuksen liitteen III vaatimukset.
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on Euroopan yhteisön kehittämä vapaaehtoinen organisaatioiden ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä: EMAS-asetus (EY) N:o 1221/2009
Asetuksella (EU) 2017/1505 päätettiin EMAS-asetuksen liitteiden I–III muuttamisesta.

Miksi valitsimme EMAS:in?

EMAS on maailman vaativin kestävän ympäristöjohtamisen järjestelmä. Sen vaatimukset menevät pidemmälle kuin puhtaan johtamisjärjestelmän ja sisältävät parannuksia, jotka ylittävät ympäristölainsäädännön vaatimukset.
Olemme sitoutuneet yrityksemme ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen, ja koko henkilökuntamme on aktiivisesti mukana työssä. Toteutunut ympäristöjohtaminen vahvistaa jokaisen samastumista Energiquellen ympäristösuojelupyrkimyksiin.

Ympäristöpolitiikka

Energiequelle GmbH tukee aktiivisesti liittohallituksen asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamista ja turmeltumattoman ympäristön jättämistä jälkipolville. Lisäksi se sitoutuu rajoittamaan toimintojensa ympäristövaikutukset minimiin. Ympäristönhallintajärjestelmän käyttöönotolla on tarkoitus parantaa ja optimoida jatkuvasti ympäristöä koskevaa suorituskykyämme ja tehdä se mitattavaksi. Kannamme palveluistamme ja liiketoiminnoistamme ympäristöä koskevan vastuun. Suosimme palveluntarjoajia ja toimittajia, joiden työskentelytapa ja tekniikat ovat kestäviä ja luonnonvaroja säästäviä. Katamme toimistojemme energiantarpeen aurinkovoimalla, tuulivoimalla ja sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Syntyvän jätteen määrä pidetään mahdollisimman pienenä.

Yrityksen johto katsoo, että luonnonvarojen kestävä käyttö sekä kansalaisten ja asiasta kiinnostuneiden tahojen mukaan ottaminen ovat pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen perusta. Työntekijöille tarjotaan jatkuvasti koulutusta ja pätevöitymistä tämän menestyksen varmistamiseksi. Koulutusten sisältöön kuuluvat myös sääntelyn ja oikeudellisten normien jatkuvat muutokset. Lain vaatimusten täyttäminen on meille itsestään selvää.

Ympäristöselonteko

Ympäristöselonteossamme kerromme yrityksemme kehityksestä, tähän mennessä saavutetuista tuloksista ja merkittävistä virstanpylväistä. Tiedotamme siinä ympäristöohjelmistamme ja ympäristöindikaattoreista. Indikaattoreista tärkeimpiä ovat energia- ja raaka-ainetehokkuus, vedenkulutus, jätteiden määrä, maankäyttö sekä kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt.

Kontakt

Um telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, können Sie folgende Nummer verwenden:

T +49 33769 871 0

Oder schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns darauf umgehend auf Sie zurück zu kommen.

Mit Absenden des Formulars erklären Sie sich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden.

To contact us via phone, use the following number:

T +49 33769 871 0

Or write us a message via the following contact form. We look forward to getting back to you.

By submitting this form, you agree to our privacy policy

Pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro suivant:

T +49 33769 871 0

Ou bien n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant pour cela le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

En envoyant ce formulaire, vous déclarez accepter notre politique de confidentialité

Puhelimitse voit ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon:

Puh. +49 33769 871 0

Voit myös lähettää viestin tällä lomakkeella. Otamme sinuun pian yhteyttä.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme