Energiequelle GmbH:n toimitusjohtaja työskentelee talouden puolesta Brandenburgin osavaltiossa.

Kallinchen, huhtikuu 2019. Energiequelle GmbH:n toimitusjohtaja Michael Raschemann on nimitetty Potsdamin teollisuus- ja kauppakamarin (IHK) energia- ja ilmastopolitiikan komiteaan. Hän on näin ollen yksi yhteyshenkilöistä, eturyhmien edustajista ja talouden edistäjistä toiminnassa Brandenburgin osavaltion hallituksen sekä liittovaltion ja Euroopan unionin kanssa.

Yrityksen päätoimipaikkana on Brandenburgissa sijaitseva Zossen, josta käsin Raschemann työskentelee energiakäänteen parissa. Yrityksellä on 13 toimipaikkaa Saksassa ja muualla Euroopassa ja 200 työntekijää, jotka suunnittelevat ja rakentavat uusiutuvien energialähteiden laitoksia ja työskentelevät innovatiivisia energiahuoltosuunnitelmia koskevien ratkaisujen parissa. Jotta energiakäänne onnistuu, on tärkeää, että talouden ala tekee yhteistyötä politiikan ja hallinnon kanssa.

Poliittinen vaikuttaminen
Jäsenyritykset voivat osallistua komiteoihin tai kollegioihin aiheen mukaan ja vaikuttaa osaltaan alueellisen talouden suunnitteluun. IHK:n perussäännön perusteella muodostetut komiteat antavat neuvoja yleiskokoukselle, puheenjohtajistolle ja IHK:n hallinnolle. Mitä useampi yrittäjä osallistuu vapaaehtoisesti komiteatyöhön, sitä enemmän vaikutusta IHK:lla voi olla alueellisen talouden edustajana politiikassa ja julkisuudessa.

”Komitean jäsenenä saamme käyttöömme uuden foorumin, jonka kautta voimme vaikuttaa energia- ja ympäristöpoliittisiin prosesseihin, esimerkiksi Brandenburgin energiastrategiaan 2030”, toteaa Raschemann iloisena nimityksestä ja siihen liittyvistä aktiivisen toiminnan mahdollisuuksista osavaltion tasolla.